Borgerrådgivning

Vores Borgerrådgiver, Jane, kan hjælpe dig med at finde rundt i regler, forstå en afgørelse, komme videre i en sag og sikre din retssikkerhed.

Sådan kontakter du borgerrådgiveren

Hvis du har brug for at sende personfølsomme oplysninger til borgerrådgiveren skal kontakten ske via din digitale postkasse på www.borger.dk.

Du kan også ringe til borgerrådgiveren. Hvis borgerrådgiveren er optaget, så læg venligst en besked med navn og telefonnummer, så vil du blive ringet op hurtigst muligt.

Du må også gerne sende en mail. Vælger du at sende en mail, anbefales at din mail ikke indeholder personfølsomme oplysninger.

Kontaktoplysninger

Navn: Jane Jakobsen
Afdeling: Borgerrådgivning
Telefon: 2051 3769
Mail: borgerraadgiver@vesthimmerland.dk

 

Telefon- og træffetider

Har du et ønske om et personligt møde med borgerrådgiveren, skal du kontakte borgerrådgiveren og aftale en tid.

Telefontider:

Mandag - onsdag
8:30 - 15:00

Torsdag
8:30 - 17:00

Fredag
8:30 - 12:30

Træffetider:

Fredag
9:00 – 12:30

Du kan finde borgerrådgiveren i Administrationen i Løgstør, Torvegade 15, 9670 Løgstør.

Formålet med at ansætte en borgerrådgiver er at styrke dialogen mellem borgere og kommunen samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Borgerrådgiveren skal desuden medvirke til, at klager bruges konstruktivt til læring og forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiverfunktionen er forankret direkte under Byrådet og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning, jf. lov om kommunernes styrelse § 65 e, ligesom borgerådgiveren ikke er underlagt borgmesterens daglige ledelse af den kommunale administration.

Borgerrådgiveren kan:

 • hjælpe dig med at forstå afgørelser, breve mv. fra Vesthimmerland Kommune.
 • lytte til din oplevelse og undersøge, hvordan din sag er blevet behandlet i det kommunale system. 
 • vejlede dig om muligheder for klageadgang over afgørelser fra kommunen.
 • bruge din oplevelse til at komme med forslag og anbefalinger til, hvordan kommunens sagsbehandling og borgerbetjening kan blive bedre.

Hvis du som borger oplever, at det er svært at samarbejde med kommunen, og/eller der er opstået uoverensstemmelser mellem dig og kommunen, kan borgerrådgiverem tilbyde dialogmøde med dig, kommunen og borgerrådgiveren. Til dialogmødet vil Borgerrådgiveren fungere som mægler, med henblik på at alle opnår en fælles forståelse af de forhold sagen omhandler. Et dialogmøde sammen med borgerrådgiveren kan kun foregå, hvis alle parter ønsker dette.

Du skal i første omgang henvende dig der, hvor din sag behandles, for at få problemet løst eller for at klage. Har du selv klaget uden at få svar, eller har du fået et svar, du er utilfreds med, kan du kontakte Borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med:

 • at behandle klager over konkrete afgørelser
 • at tage stilling til, om afgørelsen er rigtig eller forkert
 • spørgsmål, der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer.
 • at behandle klager over politiske beslutninger – f.eks. kommunens serviceniveau.
 • forhold som Vesthimmerlands Kommunes Byråd eller de stående udvalg har behandlet og taget stilling til.
 • at behandle klager, som behandles af andre administrative klageinstanser – f.eks. Ankestyrelsen, Nævnenes Hus eller Familieretshuset.
 • at behandle forhold, som ikke vedrører Vesthimmerland kommune. Det kan f.eks. være privatretlige forhold eller forhold, som vedrører andre myndigheder (SKAT, Familieretshuset, Udbetaling Danmark, Regionen mv.).
 • at behandle forhold omkring ansættelse og personale i kommunen.

Hvis du klager for en anden, skal du have en fuldmagt fra personen. Du er velkommen til at sende klageskemaet med det samme, men i nogle tilfælde kan klagen først behandles, når den underskrevne fuldmagt fra fuldmagtsgiver er modtaget.

Hvis du vil give fuldmagt til en anden, opfordres du til at bruge Borgerrådgiverens digitale fuldmagtsblanket, som kan udfyldes og indsendes med og uden NemID.

(Fuldmagtsblanket er under udarbejdelse)

I forbindelse med behandling af din sag, kan borgerrådgiveren have behov for, at du har givet samtykke til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger. Hvis du vil give samtykke, opfordres du til at bruge borgerrådgiverens digitale samtykkeblanket 'Giv samtykke til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger', som kan udfyldes og indsendes med og uden NemID. Samtykkeblanketten finder du øverst på siden i den grønne boks. 

Det er dig som borger eller virksomhed, som henvender sig til borgerrådgiveren, og det er helt frivilligt hvor meget du ønsker at fortælle til borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren vil måske spørge dig om nogle ting for at kunne hjælpe dig videre, men du bestemmer selv om du vil svare.

Borgerrådgiveren må ikke dele oplysningerne med andre med mindre, at det er aftalt med dig.