Asyl

Vores drift af asylcentre går under navnet Asylafdelingen Vesthimmerland

På nuværende tidspunkt driver Asylafdelingen to opholdscentre i henholdsvis Ranum og Holstebro, to centre for ukrainske flygtninge i de tidligere sygehuse i Holstebro og Herning, samt et beredskabscenter i Østrup. De fem centre har en samlet kapacitet på crika 2200 asylansøgere.

Asylafdelingen har cirka 80 ansatte fordelt på de 5 centre og administrationen i Løgstør.

Asylafdelingens opgave bliver defineret af en kontrakt med Udlændingestyrelsen. Kontrakten genforhandles hvert år, og opgaverne i forbindelse med asylcenter-drift kan overordnet opdeles i fire hovedkategorier:

  • Indkvartering og administration
  • Børn
  • Sundhed
  • Voksenundervisning og aktivering

Gå til Asylafdelingen Vesthimmerlands hjemmeside

Kontaktoplysninger

Asylafdelingen Vesthimmerland

Torvegade 15, Løgstør 9670
Telefon: 9966 9790