Botilbud og bofællesskaber

Få overblik over de forskellige tilbud, vi har i Vesthimmerland, og læs, hvordan du eller din pårørende bliver visiteret til en plads på et af tilbuddene.

Sådan bliver du visiteret 

Det er Bevilling Psykiatri og Handicap, der kan visitere dig eller din pårørende en plads på et af vores botilbud.

For at komme i betragtning til en plads, skal du kontakte din eller din pårørendes sagsbehandler. Du kan også kontakte bevillingen direkte - enten telefonisk eller via mail.

Kontakt

Bevilling Psykiatri og Handicap
Telefon: 99668162
Mail: post@vesthimmerland.dk
Sikker mail: sikkerpost@vesthimmerland.dk

Husk, at du skal sende en sikker mail, hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger.

Læs mere om, hvordan du sender sikre mails

Få overblik over vores botilbud

I Vesthimmerland har vi botilbud og bofællesskaber i Løgstør, Aalestrup og Aars. Her på siden kan du få indsigt i de forskellige tilbud og hvad de byder på.

Løgstør

 Løgstør Tilbuddene

Bøgevej & Møllersgård

Vi har boliger til 51 voksne borgere.

Målgruppen er ifølge lovgivningen borgere med “betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”.

Løgstørtilbuddene består af 6 huse på Bøgevej med 6 lejligheder i hver samt 15 lejligheder i Møllersgård på Købmagergade 15-17.

Løgstør Tilbuddene er opdelt i 5 forskellige enheder, som hver for sig er godkendt af Socialtilsyn Nord til at kunne levere ydelser til kommunerne.

Sådan kommer du til at bo

Alle boliger har stue og soveværelse, samt et stort handicapvenligt badeværelse. Der er et lille te køkken som kan indrettes efter behov. Lejlighederne på Bøgevej har egen terrasse.

Desuden er der i alle huse et stort fælles køkken hvor det er muligt at samles til spisning, hvis det ønskes, samt fælles opholdsstue.

Du bliver inddraget i hverdagen

Som beboer bliver du inddraget i hverdagen. For eksempel kan du være med til at planlægge menuen, ligesom du har mulighed for at deltage i lettere tilberedning af maden. Du har også indflydelse på hvilke aktiviteter der skal foregå i huset, samt hvordan du ønsker at bruge din fritid.

Aktiviteter og socialt samvær

Du vil kunne deltage i Kulturbutikkens aktiviteter i Klubben på Bøgevej om eftermiddagen og aftenen. Du bestemmer selv hvilke fælles aktiviteter i huset du ønsker at deltage i.

Pårørenderåd 

Løgstørtilbuddene har et samlet pårørenderåd for både Bøgevej og Møllersgård. Referater fra møderne kan du finde her under.

Aalestrup

 Aalestrup Tilbuddene

Borgergade 23

På Borgergade bor der 11 beboere i egen lejlighed, med egen lejekontrakt, fordelt i to boligblokke.

Der findes to slags lejligheder:

 • 1) Lejlighed med stue og køkken i et, med udgang til altan, to værelser, bad med plads til vaskemaskine og tørretumbler og entre.
 • 2) Lejlighed med stue med adgang til altan, køkken, et værelse, bad, med plads til vaskemaskine og tørretumbler, og entre.

Derudover er der en fælleslejlighed, som alle kan benytte og samles i. Lejligheden er indrettet som lejlighed nr. 2. De to værelser og badet i fælleslejligheden er personalefaciliteter. Kommunen betaler personale faciliteter, og beboerne betaler en andel for stue køkken, i fælleslejligheden.

Sådan kommer du til at bo

Du kommer til bo i en dejlig lejlighed, i 2 boligblokke, hvor der bor mange andre mennesker, som ikke er tilknyttet bofælleskabet. Lejlighederne ligger centralt, nær byens midte og dagligvarebutikker. Byen er overskuelig at færdes i, med muligheder for at deltage i alle de ting der foregår i byen. Borgergade er en del af Aalestrup tilbuddene, og har fri adgang til at benytte motionscentret på Rosengården.

Du bliver inddraget i hverdagen

Du får hjælp til det du har brug for, for at kunne bo i din egen lejlighed, og mulighed for at samles med andre i fælleslejligheden. Personalet er tilstede fra kl. 7 morgen til alle er taget afsted og der er personale tilstede igen når man kommer hjem og indtil kl. 21 aften, de kan kontaktes efter behov og fastlagt ved aftaler. Der er mulighed for at tilkalde hjælp om natten fra en nattevagt. Beboerne er medbestemmende i at løse de opgaver der er i fælleslejligheden.

Du kan vælge at spise i egen lejlighed, eller spise sammen med andre beboere og personale i fælleslejligheden.

Aktiviteter og socialt samvær

Der sker mange ting på Borgergade, beboerne bestemmer hvad der skal foregå, eks. ture ud af huset, hvor går ferien hen, Sølund musikfestival, koncerter, teater, samle skrald, dans, gåture, arrangerer fælleskaffe for hele boligblokken mm.
Der laves forskellige tiltag, så alle får motion, og det skal være sjovt.

Vores beboer- og pårørenderåd

Der afholdes beboermøde hver tirsdag, fra kl. 16.30 – 18. Én gang pr. måned er der tilbud om at deltage fællesspisning med pizza efter beboermødet. Det er på beboermødet at beboerne tager beslutninger om hvilke aktiviteter der skal arrangeres, hvem der vil deltage. Beboerne kommer med ønsker til aktiviteter, og emner, som de synes der skal diskuteres.

Det er også her, at der kommer informationer fra personalet, hvis der er behov for uddybning, kan ledelsen af Aalestrup tilbuddene deltage.

Kontaktoplysninger

Borgergade 23
9620 Aalestrup
Telefon: 21191245
Mobil: 21191284
Mail: borgergade23@vesthimmerland.dk 

Rosengaarden

På Rosengaarden har vi 16 lejligheder.

I hver lejlighed er der åben plan med køkken og soveværelse ud i et og badeværelse midt i i lejligheden. I lejligheden er der tekøkken.
På selve Rosengaarden er der et stort fællesrum og dertil hørende stort køkken.

Vi har et motionsrum tilknyttet nede i kælderen.

Sådan kommer du til at bo

Man kommer til at bo i nogle ny renoverede lejligheder.
Der er et stort fællesområde, hvor man spiser og hygger sig i. Dertil hørende er der et stort køkken, hvor man er en del af køkkentjansen.
Nede i vores kælder er der et motionsrum tilknyttet.
Du kommer til at bo dejlig centralt i Aalestrup by. Det er en by, hvor det er nemt at færdes i. Byen er bekendt med at Rosengaarden altid har været en stor del af byen.

Du bliver inddraget i hverdagen

Du bliver en del af et stort fællesskab, hvor alle er gode til at hjælpe hinanden.
Hvis man har interesse for madlavning bliver man en del af den daglige køkkentjans.
Der er personale til at sige godmorgen og god eftermiddag til dig, når du står op og kommer hjem fra arbejde af.

Aktiviteter og socialt samvær

Vi er et meget aktivt hus. Vi laver hvert år et årshjul og er altid på ferietur 1 gang om året. Aktiviteterne og ferieturene er bestemt af dem, som bor her på RG.
Vi er altid til Sølund festival i juni måned.
Vi har en lækker have, hvor vi nyder at lave bål og være aktive derude.
Vi har et drivhus, som vi har planter i om sommeren, hvor man har mulighed for at være en del af drivhusholdet.

Vores beboer- og pårørenderåd

Vi afholder beboermøde hver tirsdag fra kl. 17-18. Her er der beboernes ønsker, som er i højsæde.
Til møderne er der også fælles info, så alle modtager den samme besked.

Der er etableret et pårørenderåd. Dette har ledelsen været en del af. Men der er en del af vores pårørende repræsenteret i dette.

 

Kontaktoplysninger

Borgergade 30
9620 Aalestrup
Telefon: 2932 4701 / 2932 4702
Mail: rosengaarden@vesthimmerland.dk

Botilbuddet Vinkelvej

Botilbuddet Vinkelvej er et nyopført botilbud fra 2023 midt i Aalestrup med plads til 16 borgere fordelt på 2 etager. Der er fællesstue med køkken på hver etage.

Målgruppen er voksne borgere i aldersgruppen 18-130 år med udviklingshæmning som deres primære problem – evt med en eller flere tillægsdiagnoser fx demens, angst, autismespektrum forstyrrelser eller lign.

Der kan ikke rummes udadreagerende adfærd.
På Vinkelvej er der vågen nattevagt.

Sådan kommer du til at bo

Lejlighederne er lyse og lækre med stue og soveværelse i ét (kan opdeles med skabsvæg, så du får stue og soveværelse), stort badeværelse, som er indrettet til at fremme borgerens selvhjulpenhed. I lejligheden findes der også et lille the-køkken med køleskab. Lejlighederne ligger rundt om en dejlig aflukket atriumgård, hvor vi nyder sommervejret.

Du bliver inddraget i hverdagen

Vi arbejder med KRAP, neuropædagogik og neuropsykologi som pædagogiske metoder og faglig tilgang.
Vi samarbejder med dig om at understøtte og motivere dig til at udnytte dit fulde potentiale ud fra dine ønsker og forudsætninger. Vi tilbyder dig en række aktiviteter i og udenfor tilbuddets rammer, som er medvirkende til at inkludere og give oplevelser, samt styrke borgernes personlige relationer.
Vi holder beboermøde hver weekend, hvor du kan være med til at planlægge menuen og få indflydelse på hvilke aktiviteter der skal foregå i huset.

Aktiviteter og socialt samvær

Hverdagen starter med morgenoptag, hvor du vil få den nødvendige hjælp til at få en god start på dagen – herefter tager en stor del af borgerne i deres dagsbeskæftigelse. Mens resten bliver hjemme på Vinkelvej og har forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Der hygges med kaffe i fællesstuen, eller efter eget valg i lejligheden, når borgerne kommer hjem fra arbejde. Herefter er der forskellige aktiviteter i form af indkøb, støtte til praktiske opgaver i lejligheden, madlavning, motion og socialt samvær. Aftensmaden indtages ligeledes, efter borgernes eget ønske, enten i fællesstuen eller i egen lejlighed.
Herefter er der igen lidt forskellige aktiviteter som cykeltur, støtte til bad mm. inden dagen sluttes af med aftenkaffe og hygge inden du får den nødvendige hjælp til at komme godt i seng.

I weekenderne kører vi nogle gange på ture ud af huset og oplever forskellige ting, ellers hygger vi hjemme med vendespil eller bager lidt lækkert.

 

Støtteforening: Byen i Byens Venner

Om os

Byen i Byens Venner er en støtteforening til gavn og glæde for beboerne tilknyttet Byen i Byen.

Du kan læse vores holder her: Folder om Byen i Byens Venner

Byen i Byens Venner (tidl. Rosengaardens Venner) er en forening oprettet i 1987 på privat initiativ.

Forening støtter aktiviteter til gavn for beboere og andre med tilknytning til Byen i Byen.

Foreningen finansierer primært aktiviteter, traditioner og anskaffelser, der kommer flest muligt beboere til gavn.

Vores historie

Kimen til Byen i Byen blev lagt i 1983, da det tidligere plejehjem, Rosengaarden, blev oprettet som et bo–, fritids- og beskæftigelsestilbud.

Fire år senere blev støtteforeningen (dengang Rosengaardens Venner) oprettet på privat initiativ. Foreningen har fulgt Rosengaarden/Byen i Byen gennem alle årene og har blandt andet hjulpet til med tilskud til flytninger, møbler, musikinstrumenter samt arrangeret diverse foredrag og kurser.

Foreningen består af repræsentanter for brugerne i Byen i Byen, deres pårørende og medarbejdere.

Grundet strukturændringer skiftede støtteforeningen i 2011 navn fra Rosengaardens Venner til Byen i Byens Venner.

Bliv medlem

Har du/I lyst til at blive medlem eller forny dit/jeres medlemskab og støtte Byen i Byens Venners arbejde, byder vi jer velkommen i vores støtteforening.

Kontingent per år er 125 kroner. Har du/I lyst til at bidrage med mere, er det selvfølgelig noget vi hilser velkommen.

Pengene er til glæde og gavn for de brugere, der er tilknyttet Byen i Byen (Aalestrup Tilbuddene).

Du kan betale på følgende måde:

 1. Til den årlige familiefest kan du betale kontant - eller
 2. Du kan betale via netbank på:      

Reg. nr. 9813 
Kontonr. 2071103601

Påfør: Dit navn/pårørendes navn

For eksempel: Bente Hansen/Kristina

Bestyrelsen

Byen i Byens Venners bestyrelse består i dag af pårørende til beboere i Byen i Byen.

Formand: Bente Hansen (Telefon: 5189 3170. Mail: b-hansen@privat.dk

Sekretær: Marie-Louise Børresen

Kasserer: Else Vinther

Øvrige: Ole Andersen og Poul Erik Jacobsen

 

Stiftet i marts 1987

§ 1 Formål

”Byen-i-byens Venner” er en forening oprettet på privat initiativ.

Foreningen kan støtte aktiviteter til gavn for beboere, og andre med tilknytning til organisationen ”Byen-i-byen” i Aalestrup.

Foreningen ”Byen-i-byens Venner” finansierer primært aktiviteter, traditioner og anskaffelser, der kommer flest mulige beboere til gavn.

Ansøgninger fra enkelte personer begrænses til særlige tilfælde, idet vi henviser til hjælp efter Serviceloven.

§ 2 Medlemmer og regnskab

Stk. 1 Som medlemmer kan optages: Beboere, personale, pårørende og venner til Byen-i-byen

Stk. 2 Kontingent fastsættes af bestyrelsen,og medlemsskabet følger kalenderåret.

Stk. 3 Indtægter kommer fra kontingent, frivillige bidrag, samt overskud fra afholdte arrangementer. Pengene indsættes i lokalt pengeinstitut.

Stk. 4 Regnskabsperioden følger kalenderåret.

§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer – valgperioden er på to år. 2 medlemmer vælges i lige år og 3 vælges i ulige år. Bestyrelsen kan alene bestå af pårørende repræsentanter og venner til Byen i Byen.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig med:

 • Formand (vælges blandt pårørende)
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Menige medlemmer

Stk. 3 Bestyrelsesformanden er ansvarlig over for bestyrelsen og medlemmerne for dispositioner, der tages på foreningens vegne. Formanden er dog ikke økonomisk ansvarlig. Formanden indkalder til møde mindst 3 gange årligt.

Stk. 4 Sekretæren fører referat, der efterfølgende sendes til øvrige medlemmer, samt til hjemmesidens bestyrer.

§ 4 Suppleanter

Stk. 1 Der vælges to suppleanter på generalforsamlingen blandt pårørende eller venner, henholdsvis for 1 og 2 år. Første suppleant vælges for 2 år og anden suppleant for 1år.

§ 5 Revisor

Stk. 1 To revisorer vælges ved generalforsamlingen blandt pårørende og venner af Byen i Byen. Revisorerne vælges for to år ad gangen. En vælges i ulige år og en i lige år.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1 Formanden indkalder i forbindelse med familiefesten.

Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel, og bekendgøres på hjemmesiden.

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Dagsorden:

 1.  Valg af ordstyrer
 2.  Valg af referent og evt. stemmetæller
 3.  Beretning af formanden
 4.  Godkendelse af regnskab
 5.  Indkomne forslag
 6.  Valg af bestyrelse (valgperiode er 2 år)
 7.  Valg af suppleanter
 8.  Valg af revisor
 9.  Eventuelt

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Samtlige punkter/forslag vedtages ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 5 Bestyrelsen kan indkalde til ekstra ordinær generalforsamling og skal indkalde, hvis mindst 15 medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom.

§ 7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamling, inden for almindelig gældende varsling og godkendes med 2/3 af stemmerne. Ved ændringer herudover skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og vedtages med almindelig flertal.

§ 8 Foreningens ophør

Stk. 1 Foreningsophør kan besluttes ved afstemning med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer, på 2 af hinanden lovligt indkaldte generalforsamlinger.

Stk. 2 Ved foreningens ophør overgår foreningens midler til en eksisterende eller nyoprettet fond eller forening, der varetager interesser for ”Byen i Byens” beboergrupper, så de fortsat kan søge midler hjem.

Aars

 Mestringscentret

Dyrskuevej

Bofællesskabet på Dyrskuevej er et botilbudslignende tilbud, hvor beboerne tilbydes hjælp inden for botilbuddets åbningstid.

På Dyrskuevej er der plads til 8 beboere.

Åbningstiden for Dyrskuevej er: kl. 10.00 - 19.00.

Tilbuddet henvender sig til voksne fra 18 år, der har en udviklingshæmning og/eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller anden kognitiv forstyrrelse, men som ikke har behov for et tilbud med døgndækning. Størstedelen af borgerne på botilbuddet har tilbud om beskyttet beskæftigelse i dagtimerne.

Med afsæt i et rehabiliterende perspektiv tilbydes borgerne individuel socialpædagogisk støtte. Støtten tager afsæt i borgernes ønsker og tilbuddet har fokus på at støtten er hjælp til selvhjælp og støtter borgerne i at træffe selvstændige valg for egen tilværelse.

Botilbuddene kontrolleres årligt af Socialtilsyn Nord, og tilses ligeledes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kontaktoplysninger

Dyreskuevej 7
9600 Aars
Telefon: 21289182
Mail: heiq@vesthimmerland.dk

Hobrovej

Bofællesskabet på Hobrovej er botilbudslignende tilbud, hvor beboerne tilbydes hjælp inden for botilbuddets åbningstid.

På bofællesskabet Hobrovej, er der er plads til 6 beboere.

Åbningstiden for Hobrovej er 9.30 - 19.00.

Tilbuddet henvender sig til voksne fra 18 år, der har en udviklingshæmning og/eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller anden kognitiv forstyrrelse, men som ikke har behov for et tilbud med døgndækning. Størstedelen af borgerne på botilbuddet har tilbud om beskyttet beskæftigelse i dagtimerne.

Med afsæt i et rehabiliterende perspektiv tilbydes borgerne individuel socialpædagogisk støtte. Støtten tager afsæt i borgernes ønsker og tilbuddet har fokus på at støtten er hjælp til selvhjælp og støtter borgerne i at træffe selvstændige valg for egen tilværelse.

Botilbuddet kontrolleres årligt af Socialtilsyn Nord, og tilses ligeledes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 Globen og Senhjerneskade

Østre Boulevard

Østre Boulevard, afdeling for borgere med senhjerneskade, er et selvstændigt tilbud under Sundheds- og kulturforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Vi er et døgndækket botilbud for voksne med moderat til svær erhvervet hjerneskade. Aldersmæssigt har borgerne et spænd fra 24 til 85 år.

Botilbuddet Østre Boulevard er placeret i den østlige ende af Aars by, i gå afstand til indkøbsmuligheder, museum, musikhuset, svømmehal, natur og anlægsområder ved søerne og med et skønt kig over til store grønne græs arealer bag vores gårdhave.

Boligerne er opført efter almenboligloven § 105, stk. 2, Lov om Social Service § 83/85.

Botilbuddet er lyst, med store glaspartier og et nyrenoveret fælles areal med køkken og opholdsstue/TV stue. Tilbuddet er bestående af 10 boliger med egen stue, mindre køkken, soveværelse og et stort badeværelse. Hver lejlighed har et depotrum. Der er mulighed for at have egen vaskemaskine, eller benytte sig af afdelingens fælles vaskeri. Alle lejligheder er handicapvenlige. Alle lejligheder har udgang til egen skøn flisebelagt terrasse.

På tilbuddet findes der i fælles arealerne trænings redskaber der kan anvendes. Vi har en dejlig sansehave med kig ud over store grønne græsarealer.

Vi tilbyder

Østre Boulevard er helhedsorienteret tilbud, tilrettelagt ud fra den enkeltes ressourcer og forudsætninger. Nærvær og livskvalitet, på trods af erhvervet hjerneskade, er i højsædet og vi tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i den enkelte borgers mål, ønsker og behov.

Vi leverer personlig og praktiske hjælp samt pædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85 tilpasset den enkelte borgers funktionsniveau og med udgangspunkt i den kommunale bestilling.

Vi vil være et specialiseret tilbud, hvor neuropædagogik og tværfaglighed er omdrejningspunktet for vores daglige arbejde. Vi giver støtte til den daglige pleje og omsorg med et mindset om at mest mulig selvhjulpenhed giver livskvalitet og succes. Vi hjælper med at skabe overblik og sætte struktur på hverdagen. Vi har fokus på at udvikle og vedligeholde færdigheder og fastholde eller øge graden af selvstændighed i alle henseender.

Vores fokus er altid på borgerinddragelse i forhold til mål og ønsker for eget liv.

Din hverdag hos os

Borgerne på bofællesskabet oplever en god atmosfære, socialt samvær, struktur, aktivitet, støtte og omsorg i trygge omgivelser. Der ligges vægt på at omgivelserne er hjemlige og hyggelige.

Udearealer og udeliv

På Østre Boulevard sætter vi stor pris på at inddrage vores skønne omgivelser i hverdagen. Vi har en dejlig gårdhave med højbede fyldt med blomster og krydderurter, som kan stimulere både synet og lugtesansen. I gårdhaven findes også en stor dam med mange guldfisk, som borgerne har deltaget i at skabe, og som er en fryd for øjet. Ligeledes har vi en petanque bane som borgerne har fornøjelse af at bruge. Den årlige petanque turnering er en fast glædesskabende tradition med nabo-tilbuddet, hvor guld pokalen uddeles til vinderholdet og årets spiller udnævnes med stolthed.
Hver borger har mulighed for at benytte og indrette sin terrasse efter eget ønske. Her er plads til et havebord med et par stole og blomster alt efter ønske

Aktiviteter

En del af borgerne på Østre Boulevard har et eksternt aktivitets- og samværstilbud i Løgstør på Globen. Øvrige borgere tilbydes individuelt tilrettelagte aktiviteter i huset herunder fælles aktiviteter som borgerne har ønsker eller forslag til. Øster Boulevard har egen bus som anvendes til fælles udbudte oplevelses ture samt ledsagelse til formålsbestemte aftaler og aktiviteter. Vi er optagede af at give borgere på vores tilbud en aktiv og meningsfyldt hverdag med meningsfulde aktiviteter og fællesskaber. Flere gange ugentlig er der frivillig fælles gymnastik, da vi ser vigtigheden i at udvikle og vedligeholde kroppens funktioner uanset niveau.

Vi anvender ofte vores ”side by side cykel” og får vind i håret og nye sanseindtryk, når der cykles på indkøb eller rundt i Aars by på de mange stier og anlæg.

På Øster Boulevard kommer der flere gange om ugen en tilknyttet fysioterapeut eller ergoterapeut, som har individuel træning med enkelte borgere for at vedligeholde og udvikle motoriske og mentale udfordringer. Træningen foregår i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere på afdelingen. Terapeuterne er ansat i psykiatri og handicap, og kan efter behov inddrages i udvikling og vedligeholde færdigheder.

Vi fejrer og nyder højtider og begivenheder over året. Vi bruger højtiderne som anledning til kreative sysler, pyntning af fælles arealer og sociale fællesskaber. I det daglige er borgeren engagerede i hverdagens opgaver i det omfang den enkelte ønsker og magter. Flere af borgerne deltager ugentlig i at samarbejde med medarbejder om madlavningen, da størstedelen af vores mad fremstilles i afdelingen.

Vi prioriterer højt at deltage i arrangementer rundt om i byen som ønsker, energi og tid tillader det hos borgere. Herunder at plejecentret over for Øster Boulevard inviterer til danse aftner som flere glædes ved.

Pr. 01.01.2023 flytter dagtilbuddet i Løgstør tæt på bofælleskabet Øster Boulevard. Dermed skal borgere fra Øster Boulevard kun en meget kort distance for at komme i dagtilbud. I dagtilbuddet kommer borgere fra Øster Boulevard samt borgere i eget hjem der har brug for et dagtilbud. Det giver flere borgere mulighed for at kigge forbi dagtilbuddet og opsøge det sociale fælleskab og opleve stemningen i dagtilbuddet.

Ferieture

For de borgere som har lyst, arrangerer vi en årlig sommerferietur/sommerferie ture, da det er værdifuldt at skabe ferieoplevelser og minder. På ferien er oplevelser og hygge i højsædet, og dette giver borgeren et frisk pust i hverdagen. Efter ferieture laves en skrap bog med billeder af oplevelser og borgerne i fællesskaber, som kan deles blandt borgere, med familie og pårørende ved hjemkomst.

Vi mener at alle har ret til et aktivt liv uden for botilbuddet og vi er behjælpelige med at arrangere besøg hos pårørende, ridefys, klubaktiviteter og anvendelse af bevilgede ledsageordninger.

Forplejning

Vi tilbereder selv størstedelen af den mad der serveres for borgerne. Maden laves i afdelingen, hvilket giver borgerne mulighed for at deltage i det omfang de mestrer og ønsker, eller for bare at nyde de mange sanseindtryk madlavningen giver. Vi tilstræber en høj grad af borgerinddragelse i tilrettelæggelsen af madplanen. Vi vægter at der serveres en alsidig og sund kost.

Vi samarbejder med borgere og pårørende

På Østre Boulevard er borgeren i centrum. Vi har fokus på at skabe et miljø, hvor det levede liv har værdi.

Vi lægger stor vægt på at styrke de sociale relationer i afdelingen. Både når vi spiser, og når vi har fælles aktiviteter, har vi stort fokus på kommunikation og samvær på den enkeltes præmisser, så alle inddrages i det omfang de magter.

Vi arbejder ud fra de rammer der er i samarbejdet med sagsbehandleren fra myndighed, som har visiteret borgeren til Øster Boulevard. Dette med stort fokus på, at den enkelte borger inddrages i størst muligt omfang i planlægningen af mål, delmål og indsats.

Der holdes årligt møde mellem borger (og evt. værge) og sagsbehandler. Her drøftes bl.a. hvordan borgeren trives, hvordan det går med målene og der planlægges mål for den kommende periode.

Her 4. fredag i hver måned måned holdes der borgermøde i afdelingen. Her har borgene mulighed for at blive orienteret og hørt om stort og småt. De har ligeledes mulighed for at komme med ønsker til f.eks. mad og aktiviteter med mere.

Forældre-/pårørendesamarbejde:

Det er vores holdning at de pårørende er en essentiel del af borgernes liv, og en vigtig samarbejdspartner. Pårørende er altid velkomne og må meget gerne deltage i borgernes hverdag, ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger. Det er muligt at lave kaffe samt lette måltider i tekøkkenet i lejligheden.

Øvrige samarbejdspartnere:

 • Globen, dagtilbud i Vesthimmerland
 • Senhjerneskade koordinator i Vesthimmerland
 • Faglig vejleder, speciale i senhjerneskade
 • UCN Aalborg, neuropædagogisk efteruddannelse, supervision
 • Udviklingsenheden herunder diætist, velfærdsteknologisk konsulent, sygeplejersker
 • Terapeut team: Fysioterapeuter, ergoterapeut
 • Syn og taleinstituttet, Region Nordjylland, kommunikations hjælpemidler
 • Sagsbehandlere i myndighed
 • Hjælpemiddelkonsulenter
 • CKU
 • Egen læge
 • Behandlende sygehus
 • Privatpraktiserende fysioterapeuter

Kontaktoplysninger

Østre Blvd. 25
9000 Aars
Telefon: 99669292 
Mail: mhog@vesthimmerland.dk