Førtidspension

Hvis du har varigt nedsat arbejdsevne og ikke længere kan varetage et arbejde, kan du sammen med din sagsbehandler søge om førtidspension.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at søge førtidspension, skal du holde et møde med din sagsbehandler i jobcentret.

Hvad er førtidspension?

Førtidspension kan være en mulighed for dig, der

  • er fyldt 40 år
  • har en arbejdsevne, som er varig og væsentlig nedsat, og som derfor ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte

Er du under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

Hvis du er tæt på pensionsalderen og har nedsat arbejdsevne, kan seniorpension måske være en mulighed for dig.

Læs mere om seniorpension

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem en beskæftigelsesrettet indsats, behandling el.lign.

For at få førtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb først. I vurderingen ser kommunen på en række forhold, fx din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet og dit helbred.

Til brug for vurderingen af din arbejdsevne laver kommunen en rehabiliteringsplan i samarbejde med dig. Planen beskriver bl.a. dine ressourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om førtidspension.

Indhold fra borger.dk