Anmeld midlertidig aktivitet

Borgere og virksomheder, som foretager nedknusningsaktiviteter, skal anmelde det til kommunen senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Anmeldelsen foregår digitalt via selvbetjeningsløsningen.

Øvrige aktiviteter

Borgere og virksomheder som foretager andre støjende, støvende og vibrationsfrembringende aktiviteter, skal følge kommunens forskrift for midlertidige aktiviteter.

Læs forskriften her

Midlertidige aktiviteter kan f.eks. være:

 • Bygge- og anlægsarbejde
 • Nedrivning, renovering og ombygning
 • Facade- og overfladebehandling af fritstående konstruktioner (f.eks. sandblæsning, tagrensning, algebehandling)
 • Nybyggeri
 • Vejarbejde

Ovenstående aktiviteter, der overholder bestemmelserne i forskriften, skal ikke anmeldes til Vesthimmerlands Kommune.

Hvis bestemmelserne ikke kan overholdes, skal der indsendes en ansøgning om dispensation til Vesthimmerlands Kommune.

Dispensationen skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af hvilke særlige forhold, der gør dispensationen nødvendig.
 • Beskrivelse af det arbejde, der skal foregå.
 • Angivelse af arbejdets varighed og den daglige arbejdstid.
 • Oplysninger om hvem der er bygherre, byggeleder og hvem der udfører arbejdet.
 • Kontaktoplysninger på de(n) ansvarlige person(er), som i hele bygge- og anlægsperioden kan kontaktes i og udenfor normal arbejdstid.
 • Hvilke gener arbejdet kan medføre, og hvordan generne kan afhjælpes eller begrænses.
 • Beskrivelse af hvordan naboer orienteres.

Arbejdet må først påbegyndes efter kommunen har meddelt dispensation.

Ansøgning om dispensation skal sendes til virk@vesthimmerland.dk senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.