Gener fra dyr (rotter, råger og lignende)

Oplever du gener fra skadedyr som rotter eller råger, kan du få hjælp fra kommunen.

Hvis du ser en rotte eller har mistanke om rotter, skal du straks anmelde det til os.

Kend dit ansvar

Som ejer har du efter loven pligt til at renholde og sikre din ejendom, så rotters levevilkår begrænses mest muligt. 

Hvis du alligevel oplever eller mistænker rotter, så har du pligt til at anmelde det til os.

Hvem bekæmper rotter?

Det er vores ansvar at bekæmpe rotter, og rottebekæmpelsen betales via ejendomskatten.

Hvis der er sket skader

Har rotterne lavet skader i din bolig eller kloak, skal du selv betale for skaderne. 

Hvis du er generet af en vild eller herreløs kat, kan du selv kontakte Kattens Værn indenfor normal åbningstid:

Kattens Værn
Telefon: 3888 1200

Du vil herefter blive kontaktet af en inspektør fra Kattens Værn, så I sammen kan aftale et tidspunkt, hvor katten kan indfanges. Der kan gå mellem 4 til 6 uger fra du bliver kontaktet, til inspektøren kan komme ud og indfange katten.

Hvad sker der, når katten er indfanget?

Katten vil i mange tilfælde blive afleveret til et af Kattens Værns internater, hvor de vil forsøge at finde en ny ejer.

Hvis du ønsker, at katten skal genudsættes der, hvor du bor, kan Kattens Værn i nogle tilfælde hjælpe - både økonomisk og med råd og vejledning.

I nogle tilfælde kan katten være syg, tilskadekommen eller meget gammel. Her kan Kattens Værn efter grundige overvejelser vurdere, at katten skal aflives.

Læs mere på Kattens Værns hjemmeside

Hvad gør vi i kommunen?

I kommunen udfører vi regulering af måger og råger på kommunale arealer, hvor vi vurderer at fuglene er til væsentlig gene for omgivelserne. 

Hvad kan du selv gøre?

Har du selv råger eller måger på din ejendom, som du ønsker at få reguleret, skal du søge tilladelse hos Miljøstyrelsen.

Søg tilladelse på Miljøstyrelsens hjemmeside

Få mere information og vejledning omkring regulering af måger:

Leif Vasegaard Nielsen
Vesthimmerlands Kommune
Telefon: 9966 7356
Mail: lvn@vesthimmerland.dk

 

 

Den Digitale Hotline

Telefon: 7020 0000

Ring op til Den digitale hotline og få hjælp til vores selvbetjeningsløsninger af én af vores medarbejdere i Borgerservice.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 20.00
Tirsdag: 8.00 - 20.00
Onsdag: 8.00 - 20.00
Torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00