Kæmpe bjørneklo

Finder du en kæmpe bjørneklo på din grund, har du pligt til at fjerne den.

Hvis du finder kæmpe bjørneklo på din grund

Kæmpe bjørneklo er en giftig plante, der breder sig voldsomt i naturen. 

Hvis du finder kæmpe bjørneklo på din grund, har du pligt til at fjerne og bekæmpe planten.

Hvis du får saft fra planten på huden under bortskaffelsen, skal du vaske huden med vand og sæbe så hurtigt som muligt. Derefter må huden ikke få dagslys i mindst 2 døgn. 

Får du saft i øjnene, skal du skylle dem, beskytte dem med solbriller og søge læge.

Læs vores indsatsplan om, hvordan du bekæmper kæmpe bjørneklo

Hvis du finder kæmpe bjørneklo på en anden grund

Hvis du ser kæmpe bjørneklo på en anden grund, bedes du sende en mail med lokaliteten til landbrug@vesthimmerland.dk.

Fakta om Kæmpe bjørneklo

  1. Der findes flere bjørnekloarter, men der er kun pligt til at bekæmpe kæmpe bjørneklo.
  2. Kæmpe bjørnekloen formerer sig ved at sprede frø. Typisk blomstrer kæmpe bjørnekloen fra juni-august og i gennemsnit sætter en plante 20.000 frø.