Naturpleje

I kommunen udfører vi blandt andet naturpleje på privatejede og fredede arealer. Du kan også selv gøre noget for at pleje naturen.

Hvor plejer vi naturen?

I kommunen udfører vi naturpleje på:

 • privatejede og fredede arealer
 • kommunens egne arealer med beskyttet natur
 • særlige lokaliteter, som er levested for meget sjældne planter eller dyr

Hvad kan du selv gøre?

Vil du gerne være med til at forbedre vilkårene for dyr? Lige nu deltager Vesthimmerlands Kommune i Projekt Engfuglefremme, som måske er noget for dig, der driver landbrug.

Projektet er et samarbejde mellem:

 • lodsejere og dyreholdere
 • Agri Nord
 • Kødkvægsforeningen Himmerland
 • Mariagerfjord Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Rebild Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune