Grøn varme og energi

Jordvarmeanlæg og varmepumper er to muligheder for grøn varme og energi i dit hjem.

Jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg i din bolig, skal du søge om tilladelse ved kommunen.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, kan du sende en mail til virk@vesthimmerland.dk

Færdigmeld dit anlæg

Når du har etableret dit anlæg, skal du færdigmelde det til os i kommunen. I din færdigmeldelse skal du vedhæfte:

  • et kort over placereingen 
  • en tæthedsprøvning af anlægget

Hvis du ønsker at tage dit anlæg ud af drift

Du skal underrette os i kommunen, hvis du ønsker at tage dit anlæg ud af drift. Underretningen skal ske senest 14 dage efter, at jordvarmeanlægget er blevet lukket/sløjfet. 

Varmepumper

Du kan finde informationer om varmepumper, og hvad der er relevant at vide inden du anskaffer dem, på Energistyrelsens hjemmeside og på Huset Inde.