Oversigt over plejecentre

Der er plejeboliger fordelt på vores 9 plejecentre - få overblik over vores plejecentre her.

Skal du visiteres til en plads?

Bøgely - Løgstør

Vi har 48 boliger og 4 aflastningspladser.

Sådan kommer du til at bo

Hver bolig har:

 • et rum
 • bad/toilet
 • tekøkken

Alle boliger kan benyttes af ægtepar.

Boligerne er placeret i 6 boenheder fordelt på 2 etager.

Du bliver inddraget i hverdagen

Som beboer bliver du inddraget i hverdagen. For eksempel kan du være med til at planlægge menuen, ligesom du har mulighed for at deltage i lettere tilberedning af maden, som bliver serveret. 

Aktiviteter og socialt samvær

Vores plejecenter har et aktivitetscenter, som er åbent for dig som beboer og visiterede borgere fra kommunen alle hverdage. Her dyrke vi det sociale sammenhold på tværs af plejecenteret, ligesom vi i samarbejde med vores venneforening arrangerer turer og fester.

Vores brugerpårørenderåd

Vi har et brugerpårørenderåd, som består af brugere, pårørende, personale, venneforeningen og centerlederen.

Fødevarestyrelses kontrolrapport

Læs Fødevarestyrelses kontrolrapport

Kontakt

Plejecenter Bøgely
Blindebomsgade 7
9670 Løgstør
Telefon: 99669400

Vi fører tilsyn

Vi fører tilsyn med vores plejecentre.

Download tilsynsrapporten fra 2023 (PDF)

Et friplejecenter

Hesselvang er et friplejecenter. Det vil sige, at det er et selvstændigt plejecenter med egen bestyrelse.  

Læs mere på Hesselvangs egen side

Kontakt

Friplejehjemmet Hesselvang
Hesselvej 5
9640 Hvalpsund
Telefon: 96979697

Vi fører tilsyn

Vi fører tilsyn med vores plejecentre.

Download tilsynsrapporten fra 2023 (PDF)

Vi har 83 lejligheder (31 med 1 rum og 58 med 2 rum) fordelt på:

 • 43 plejeboliger
 • 8 senhjerneskadeboliger
 • 14 demensboliger
 • 18 kortidspladser

Sådan kommer du til at bo

Hver bolig har eget badeværelse. Alle 2-rums boliger har desuden egen vaskesøjle. Der er dog fælles vaskefaciliteter til beboere i 1-rums boliger. 

Aktiviteter og socialt samvær

Vi har et dagcenter, som kan benyttes af dig som beboer om formiddagen på alle hverdage. Derudover har Sundhedscenter Vesthimmerland et træningsrum, som du kan benytte til individuel træning og holdtræning, hvis du er visiteret hertil. 

Vi har desuden en aktiv venneforening, der arbejder for at give dig som beboer gode sociale oplevelser i hverdagen.

Vores beboer- og pårørenderåd

Vores beboer- og pårørende råd består af:

 • centerlederen og 2 teamledere
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 beboere
 • 2 pårørenderepræsentanter
 • 1 udpeget repræsentant fra venneforeningerne

Fødevarestyrelses kontrolrapport

Læs Fødevarestyrelsens kontrolrapport

Kontakt

Plejecenter Højgården
Højgårdsvej 10
9640 Farsø
Telefon: 99669650

 

Vi fører tilsyn

Vi har 24 lejligheder - en boenhed med 16 lejligheder og et demensafsnit med 8 lejligheder. I tilknytning til plejecentret ligger Rehabiliteringshuset Vesthimmerland med 8 pladser.

Sådan kommer du til at bo

Alle vores lejligheder er på 67 kvm. og er indrettet med:

 • et thekøkken
 • et rum, der kan deles i stue og soveværelse med et skab på hjul

Aktiviteter og socialt samvær

Som beboer kan du deltage i diverse aktiviteter og få socialt samvær i vores cafe. Kærbo er et åbent hus, som samarbejde med lokale foreninger - blandt andet har vi en aktiv vennekreds, der står for arrangementer til alle vores beboer, pårørende og foreningens medlemmer.

Derudover er der ofte lokale musikere, der ligger vejen forbi og giver et nummer.

Fødevarestyrelses kontrolrapport

Læs Fødevarestyrelses kontrolrapport

 

Kontakt

Plejecenter Kærbo
Østerled 4
9681 Ranum
Telefon: 99669500

 

Vi fører tilsyn

Vi fører tilsyn med vores plejecentre.

Download tilsynsrapporten fra 2023 (PDF)

Et privat plejecenter

Røde Kors Hjemmet er et privat plejecenter, der samarbejder med Vesthimmerlands Kommune.

Læs mere om Røde Kors Hjemmet

 

Kontakt

Røde Kors Hjemmet
Bøgevej 2
9670 Løgstør
Telefon: 98671433

Gå til vores facebookside

Vi fører tilsyn

Vi fører tilsyn med vores plejecentre.

Download tilsynsrapporten fra 2023 (PDF)

Vi har 38 boliger, heraf to ægtepar boliger (19 boliger er etrums, 17 boliger er torums), 1 aflastningsplads.

Sådan kommer du til at bo

Vores 1-rums boliger har adgang til et stort køkkenalrum.

Vores 17 øvrige boliger er indrettet med badeværelse, soveværelse, stue og køkken. To ud af de 17 boliger er til ægtepar.

Du er med til at tilrettelægge hverdagen

Sammen med personalet er du som beboer med til at tilrettelægge hverdagen og bestemme, hvad der skal ske. På den måde vil du blive inddraget i hverdagen - for eksempel når vi skal lave mad. 

Aktiviteter og socialt samvær

Vi har en central aktivitetsordning, der i samarbejde med personalet tilrettelægger aktivitetstilbud til glæde for dig som beboer.

Vores brugerpårørenderåd

Vi har et brugerpårørenderåd, som består af :

 • vores brugere
 • pårørende
 • personale
 • venneforeningen
 • centerlederen.

Fødevarestyrelses kontrolrapport

Læs Fødevarestyrelsens kontrolrapport

Kontakt

Plejecenter Solvang
Gislumvej 39
9600 Aars
Telefon: 99669100

 

Vi fører tilsyn

Vi fører tilsyn med vores plejecentre.

Download tilsynsrapporten fra 2023 (PDF)

Vi har 27 boliger (1- og 2-værelses boliger), hvoraf der 3 aflastningspladser.

Sådan kommer du til at bo

Vores boliger varierer i udformning og størrelse. Alle vores lejligheder har dog et thekøkken med en kogeplade.

Aktiviteter og faciliteter

I husets stueetage finder du et stort fællesrum, hvor der café og aktivitetsområde med TV. Vores plejecenter er desuden indrettet med frisør- og fodplejeklinik.

Bag ved centeret ligger vores sansehave med lysthus og hønsegård, ligesom der ved indgangen til vores lejligheder er et stort fuglevoliere. Vi har også en kat på plejecentret, og der er dermed rig mulighed for at nyde den friske luft i selskab med husets mange dyr.

Vores bruger- og pårørenderåd

Vi har et bruger- og pårørenderåd bestående af:

 • brugere
 • pårørende
 • personale
 • venneforening
 • centerlederen

Fødevarestyrelses kontrolrapport

Læs Fødevarestyrelses kontrolrapport

 

Kontakt

Plejecenter Søndervang
Søndergade 12
9631 Gedsted
Telefon: 99669732

Gå til vores facebookside

 

Vi fører tilsyn

Vi fører tilsyn med vores plejecentre.

Download tilsynsrapporten fra 2023 (PDF)

Vi har 69 pladser (1-rums og 2-rums) og 2 demensafsnit.

Sådan kommer du til at bo

Vores 1-rums boliger har adgang til et stort fællesrum. 

Vores 2-rums boliger er indrettet med:

 • soverum
 • eget bad
 • stue kombineret med thekøkken

Aktiviteter og socialt samvær

Som beboer har du mulighed for at benytte forskellige aktivitetstilbud i huset alle hverdage. Vi har desuden en bus, der giver mulighed for mange småture.

Derudover har vi en meget aktiv venneforening, der arrangerer sangaftener, udflugter og andre kulturelle aktiviteter flere gange om måneden. Til disse arrangementer får vi ofte besøg af pensionister ude fra. 

Vores beboer- og pårørenderåd

Vi har et beboer- og pårørende råd, der består af:

 • beboere
 • pårørende
 • centerlederen
 • venneforeningen
 • personale 

Fødevarestyrelsens kontrolrapport

Læs Fødevarestyrelsens kontrolrapport

 

Kontakt

Plejecenter Østermarken
Østre Boulevard 5
9600 Aars
Telefon: 99669050

 

Vi fører tilsyn

Vi fører tilsyn med vores plejecentre.

Download tilsynsrapporten fra 2023 (PDF)

Vi har 53 lejligheder i alt. Heraf er der:

 • 40 somatiske pladser
 • 11 demenspladser
 • 2 midlertidige pladser.

Sådan kommer du til at bo

Vores plejecenter er indrettet i små afdelinger med et mindre køkken og et hyggeligt fællesrum. I vores store køkken bliver der dagligt tilberedt mad fra bunden, som du kan nyde sammen med de øvrige beboere.

Aktiviteter og socialt samvær

Vores plejecenter er åbent for byen, og som beboer er der rig mulighed for at mødes med andre generationer. 

Vi er som plejecenter desuden certificeret som idrætscenter og har flere aktiviteter så som curling, krolf og stolegymnastik. Hos os er bevægelse, fysiske aktiviteter og fællesskab altså en naturlig del af hverdagen.

Nyhedsbreve

Vi skriver månedlige nyhedsbreve, som du altid kan finde her på siden.

LÆS DET SENESTE NYHEDSBREV: HUSAVIS - JANUAR 2024 (PDF)

Fødevarestyrelses kontrolrapport

Læs Fødevarestyrelses kontrolrapport

Kontakt

Plejecenter Aaglimt
Otto Jørgensens Vej 1
9620 Aalestrup
Telefon: 99669750

Gå til vores facebookside

Vi fører tilsyn

Vi fører tilsyn med vores plejecentre.

Download tilsynsrapporten fra 2023 (PDF)