Skriv dit barn op til skole

Skal dit barn starte i skole efter sommerferien, skal du skrive barnet op – det gælder uanset, om dit barn skal gå på en kommuneskole, friskole eller privatskole.

Du kan skrive dit barn op i skole fra den 11. december 2023 til den 14. januar 2024.

Vær opmærksom på, at du ikke automatisk indmelder dit barn i en SFO, når du skriver dit barn op til skole. 

Se, hvordan du skriver dit barn op til SFO

Hvornår skal dit barn starte i skole?

Der er undervisningspligt i Danmark. Det betyder, at dit barn som udgangspunkt skal starte i skole det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år.

Er dit barn født i 2018, skal dit barn som udgangspunkt starte i skole den 1. august 2024.

Godt at vide

Hvis dit barn har fødselsdag før den 1. oktober, har barnet mulighed for at begynde i skole allerede i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år.

Dit barn kan dog kun starte tidligere i skole, såfremt det vurderes, at dit barn vil kunne følge med i undervisningen. Det er lederen på den enkelte skole, der foretager denne vurdering.

Find kontaktoplysningerne til vores skoler

Hvis du som forælder ønsker, at dit barn skal starte senere i skole, kan du søge om at få barnets skolestart udsat med 1 år. Det vil sige, at du kan udsætte dit barns skolestart til, at barnet fylder 7 år.

Ønsker du at udsætte dit barns skolestart, skal du søge senest den 1. december i kalenderåret før dit barn fylder 6 år.

Søg om udsat skolestart

Er du plejeforælder, er det desværre ikke muligt for dig at skrive dit plejebarn op i skole med vores selvbetjeningsløsning.

Skal du skrive dit barn op til skole, skal du i stedet kontakte den skole, du ønsker, barnet skal gå på.

Find kontaktoplysningerne til vores skoler

Retningslinjerne

Folkeskoleloven er ændret ved lov nr.335 af 18. maj 2005 med virkning fra 1. august 2005. Loven går ud på, at:

 • forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i deres bopælskommune eller anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole
 • den ønskede skole skal ikke længere erklære sig villig til at optage barnet
 • der kan kun gives afslag på optagelse, hvis kommunalbestyrelsens rammer for skolens kapacitet ikke gør det muligt at optage barnet
 • forældrene har ubetinget ret til, at deres barn optages i distriktsskolen og den eksisterende ret til at forblive på den skole barnet går på ved flytning indenfor kommunen eller til anden kommune er fortsat er gældende
 • eleven får også ret til at blive optaget i en skolefritidsordning, hvis en sådan er etableret og der er plads i den, hvis forældrene vælger en anden skole end distriktsskolen.

Af lovens bemærkninger fremgår, at kommunalbestyrelsens ret til at fastsætte regler for skolestruktur m.v. i.h.t. § 40 stk. 2 ikke ændres af forældrenes frie valg af folkeskole. Et ønske om valg af anden skole end distriktsskolen kan således afslås i det omfang skolekapaciteten og de nærmere retningslinjer for optagelse ikke muliggør optagelse.

Bestemmelsen medfører, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere end der er ledige pladser.

Forslag til retningslinjer for optagelse af elever fra andre kommuner, fra andet skoledistrikt i egen kommune, fra friskoler m.v.

Overordnede retningslinjer (besluttet ændret af byrådet den 29.11.2012)

Maksimumsgrænsen for optagelse af elever i en klasse er 28. I hver klasse/årgang reserveres 2 pladser til tilflyttere til skoledistriktet, hvilket betyder, at skolen i klasser med 26 elever og derover ikke kan optage elever fra andre kommuner og skoledistrikter.

Kriterier for fordeling af pladser

I tilfælde af, at der i klassen er plads til optagelse af flere elever og flere søger om optagelse end der er plads til i. h.t. de overordnede retningslinjer fordeles disse pladser efter nedenstående kriterier.

 • Kommunens egne borgere går forud for borgere i andre kommuner.
 • Søskende til elever på skolen går forud for andre.
 • Nærmere boende går forud for fjernere boende.
 • Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden

Procedure i forbindelse med elevansøgning

 • Forældrene indmelder børnene på den enkelte skole, der ud fra kommunalbestyrelsens kriterier godkender eller afviser optagelse.
 • Skolen meddeler forvaltningen når der optages elever fra anden kommune.
 • Skolen meddeler forvaltningen, når der optages plejeelever fra andet skoledistrikt i kommunen.
 • Forvaltningen opkræver betaling for disse elever.
 • Skolen registrerer antal fremsendte anmodninger om optagelse og sender registreringen til forvaltningen ved afslutningen af et skoleår, så der en gang om året kan laves en samlet opgørelse over antal ansøgere og antal optagne.