Analyser af Nordic Waste-jord i Aalestrup

Her på siden finder du analyser, påbud og geotekniske vurderinger og miljøgodkendelse.

I forbindelse med jordskredet ved Nordic Waste i Randers modtager Himmerlands Jordhotel i Aalestrup jord fra det katastroferamte område. På baggrund af borgerønsker til borgermødet i Aalestrup og mange spørgsmål fra pressen har vi oprettet denne side med oplysninger og analyser af jorden, så alle har adgang til resultaterne.

Siden og analyserne af jorden vil blive opdateret hver mandag.

  • Der er i uge 5, 6, 7 og 8 ikke anvist jord fra Randers (Nordic Waste) til jordhotellet i Aalestrup. Det vil sige, at der ikke er nye analyser her på siden.

Udover selve analyserne har vi også tilføjet selve miljøgodkendelsen til Himmerlands Jordhotel og de påbud, som ejer Gunnar Nielsen har modtaget af Vesthimmerlands Kommune.

Læs det fulde materiale

Her finder du en samlet liste over analyser af jorden fra Nordic Waste i Randers pr. 29. januar 2024

Analyser (PDF)

Her finder du påbud vedr. håndtering af jord fra Nordic Waste til nyttiggørelse i plads på Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup

Påbud og geotekniske vurderinger (PDF)

Her finder du spildevandsanalyser af overfladevand fra Toftegaardsvej 28, som løber til bassin, der er ikke konstateret overskridelser af grænseværdierne.

Spildevandsanalyse - 30. januar 2024 (PDF)

Spildevandsanalyse - 11. april 2024 (PDF)

Her finder du miljøgodkendelse til plads til opbevaring, sortering og behandling og neddeling af jord, byggeaffald mv.

Miljøgodkendelse (PDF)

Her finder du tillæg til miljøgodkendelse af 2. maj 2022 ændring af plads og bassin, tilretning af grænseværdier for kulbrinter.

Tillæg miljøgodkendelse ændringer af plads mv. (PDF)

Her finder du tilslutningstilladelse.

Download tilslutningstilladelse (PDF)

Ved spørgsmål kontakt

Teknisk Forvaltning
Erhvervs- og Miljøbeskyttelse