Opbevaring af olie og kemikalier

Olie og kemikalier kan udgøre en trussel mod miljøet, hvis det ikke opbevares korrekt - derfor bør jeres virksomhed læse forskriften for opbevaring af olie og kemikalier.

Læs forskrift for opbevaring af olie og kemikalier (Åbner ny side)

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Vesthimmerland.

Virksomheder og landbrug, der skal have miljøgodkendelse, er dog ikke omfattet, da reglerne for opbevaring af olie og kemikalier er fastsat i miljøgodkendelsen.

Hvem er omfattet af forskriften?

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Vesthimmerland.

Virksomheder og landbrug, der skal have miljøgodkendelse, er dog ikke omfattet, da reglerne for opbevaring af olie og kemikalier er fastsat i miljøgodkendelsen.

Hvad er omfattet forskriften?

Forskriften gælder for opbevaring af:

  • flydende olie og kemikalier i flytbare beholdere (dunke, tromler, palletanke mv.)
  • produkter, der indeholder olie og kemikalier - f.eks. oliefiltre og akkumulatorer

Forskriften gælder desuden både for råvarer og affald.

Reglerne for bortskaffelse af ikke-genanvendeligt olie- og kemikalieaffald er fastsat i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Download regulativ for erhvervsaffald (PDF)