Søg om at blive miljøgodkendt

Nogle virksomheder skal miljøgodkendes.

Ansøgningen foregår gennem Byg og Miljø.

Er jeres virksomhed forpligtet til at være miljøgodkendt, må I ikke anlægge eller udvide jeres virksomhed, før I har fået en miljøgodkendelse.

Hvilke virksomheder skal miljøgodkendes?

Hvorvidt en virksomhed er godkendelsespligtig, afhænger ofte af virksomhedens:

  • størrelse
  • produktionskapacitet
  • forbrug af forurenende stoffer

Er I i tvivl om, hvorvidt jeres virksomhed skal miljøgodkendes, kan I kontakte os pr. mail: virk@vesthimmerland.dk

Brugerbetaling ved ansøgning

Når I søger om at blive miljøgodkendt, skal I betale for den tid, kommunen bruger på godkendelsen. 

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen.

Såfremt kommunen skal have udefrakommende til at udføre analyser og målinger på jeres virksomhed, skal I betale 57,79 % af regningen (ekskl. moms).

I timeforbruget indgår både den tid, kommunen bruger på selve virksomheden, på forberedelse og opfølgning, på udarbejdelse af miljøgodkendelsen og lignende.