BBR-oplysninger om din virksomhedsejendom

Jeres virksomhedsejendom skal være registreret i BBR. Hvis ejendommen ændrer status, I får nye bygninger eller I opdager en fejl, er I desuden forpligtet til at rette oplysningerne i BBR.

I kan også få rettet jeres BBR-oplysninger ved at sende en mail til bbrpost@vesthimmerland.dk. I emnefeltet skal I skrive jeres rettelser.

Ændringerne kan kræve tilladelse

Vær opmærksom på, at ændringer af jeres ejendom og dens status kan kræve en bygge- eller landzonetilladelse.

Se, hvordan I søger en byggetilladelse

Se, hvordan I søger en landzonetilladelse

Godt at vide

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret.

Din virksomheds bolig og bygninger skal være registreret i BBR, og jeres boligforhold skal afspejle de faktiske forhold. Det vil sige, at jeres BBR-oplysninger også skal vise forhold, der eventuelt ikke er godkendt.

Laver I ændringer i jeres bolig, eller ændrer I boligens status, er I også forpligtet til at rette BBR-oplysningerne.

Der er forskel på, hvilke krav og tilladelser, der kræves, når I skal ændre en boligs status.

Bolig i byzone

Fra helårsbolig til fritidsbolig

 • I skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Hvis der er en gældende lokalplan, skal jeres bolig overholde anvendelsesbestemmelsen.
 • Ændringen kan kræve, at I indhenter en byggetilladelse.

Fra fritidsbolig til helårsbolig

 • I skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Det kræver ikke en byggetilladelse.

Bolig i landzone

Fra helårsbolig til fritidsbolig

 • I skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Det kræver ikke en landzonetilladelse (jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 10).
 • Det kan kræve, at I indhenter en byggetilladelse.

Fra fritidsbolig til helårsbolig

 • I skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Det kræver, at I indhenter en landzonetilladelse (jf. planlovens § 36, stk. 1).
 • Det kan kræve, at I indhenter en byggetilladelse.

Bolig i sommerhusområde

Fra helårsbolig til sommerhus

 • I skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Det kræver ikke en byggetilladelse.

Fra sommerhus til helårsbolig

 • Det er som udgangspunkt ikke tilladt at lave en sådan ændring, da det er i strid med den gældende lokalplan.
 • I skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Det kræver, at I indhenter en byggetilladelse.

Der gives normalt ikke tilladelse til at ændre boligstatus fra fritidsbolig til helårsbolig, hvis:

 • fritidsboligen aldrig har haft status som en helårsbolig
 • fritidsboligen ligger i et område, der er fredet
 • fritidsboligen ligger i et område, der er omfattet af en natur- og/eller landskabsudpegning.

Fritidsboliger, der har været helårsboliger indenfor nyere tid (ca. 10 år), vil ofte kunne opnå tilladelse til igen at blive anvendt som helårsbolig. Vi foretager dog en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Hvis boligen tidligere har været helårsbolig, lægges der i vurderingen vægt på:

 • hvor længe boligen ikke har været anvendt som helårsbolig
 • størrelsen af boligen
 • om boligen ligger omgivet af flere helårsboliger i nær afstand
 • om der er andre fritidsboliger i området, som ud fra lighedshensyn også vil have krav på at blive helårsboliger
 • om en tilladelse på sigt vil kunne føre til, at der opføres en væsentligt større bolig – det uanset, om din ansøgning på ansøgningstidspunktet kun indebærer begrænsede eller ingen bygningsmæssige tiltag.