Opbevaring af husdyrgødning

Du skal have en aftale om opbevaring af husdyrgødning, som skal have en varighed på mindst 5 år.

Opbevaring af forskellige typer husdyrgødning

For at reducere ammoniakfordampningen til et minimum, skal din gyllebeholder altid være overdækket. 

Du kan vælge mellem:

 • fast overdækning, som en flydedug, teltoverdækning, et betonlåg eller lignende
 • tæt overdækning, som et naturligt flydelag, halm, letklinker (Leca) eller lignende

Du skal føre logbog

Hvis din gyllebeholder har tæt overdækning, skal du mindst 1 gang om måneden føre logbog. 

Logbogen skal bl.a. indeholde:

 • beskrivelser af flydelagets tilstand
 • dato for omrøring
 • udbringning og tømning 
 • oplysninger om evt. tilførelse af halm, fast gødning eller Leca

Logbogen skal gemmes i mindst 5 år og forevises i forbindelse med kommunens tilsyn med ejendommen.

Hent en logbog på Miljøtilsynets hjemmeside

Hvis dækket ikke er tæt

Hvis flydelaget ikke dækker hele beholderen eller er utæt, usammenhængende eller ustabilt, skal du reetablere det hurtigst muligt.

Det kan du gøre ved at tilføre snittet halm, dybstrøelse eller lignende. 

Fast husdyrgødning (f.eks. hestemøg eller dybstrøelse) kan opbevares på en møddingsplads eller i en lukket container.

Komposteret dybstrøelse må desuden opbevares i markstak.

Møddingsplads

Din møddingsplads skal som udgangspunkt:

 • være lavet solidt, så den kan holde til påvirkningen fra både gødningen og maskiner
 • være overdækket med plastik eller andet vandtæt materiale
 • have en tæt bund, så overfladevand ikke løber ind på møddingspladsen
 • have et afløb til en opsamlingsbeholder

Derudover skal der være enten:

 • 1 meter høj mur som sidebegrænsning
 • 2 meter randbelægning, hvor der ikke opbevares gødning på 

Markstak

En markstak er en stak af dybstrøelse, der opbevares på jorden på en grøn mark. 

Dybstrøelsen skal komposteres, før den må ligge i en markstak. Det er komposteret, når det har lagt i en stald eller på en møddingsplads i 3-4 måneder. 

En markstak:

 • skal være overdækket
 • må maksimalt ligge på samme sted 1 år - herefter skal der gå mindst 5 år, før du kan benytte samme placering igen

Derudover gælder følgende afstandskrav:

Opbevaring af husdyrgødning

Container

Din container skal være placeret på et støbt areal med afløb til en opsamlingsbeholder.