Auto- og maskinværksteder

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller flytte dit auto- eller maskinværksted, skal du melde det til kommunen.

Særligt for autoværksteder

I vurderingen af din anmeldelse, tager vi højde for de gældende regler. For autoværksteder gælder reglerne beskrevet i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Særligt for maskinværksteder

Du skal kun melde dit maskinværksted, hvis det har et produktionsareal på mere end 1.000 m2. 

I vurderingen af din anmeldelse, tager vi højde for de gældende regler. For maskinværksteder gælder reglerne beskrevet i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Er dit maskinværksted miljøgodkendt?

Hvis din virksomhed allerede har en miljøgodkendelse, skal du først anmelde virksomheden, når miljøgodkendelsen bortfalder.

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis du udvider eller ændrer aktiviteter på din virksomhed, som forøger forureningen, eller når miljøgodkendelsen skal revurderes. 

Vi vil give dig bedsked om, at din miljøgodkendelse er bortfaldet, og at du nu skal anmelde din virksomhed. Bemærk, at vores sagsbehandling i forbindelse med anmeldelsen er omfattet af brugerbetaling.