Styringsdialogmøder i almene boligorganisationer

I Vesthimmerlands Kommune afholder vi årligt styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer.

Hvad er formålet med møderne?

Formålet med møderne er at styrke samarbejdet mellem de almene boligorganisationer og Vesthimmerlands Kommune. 

Fokusset under mødet er blandt andet på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.