Landsbyliv

Vil du vide mere om vores landsbyer, så er det her, du kan finde oplysningerne.

Du kan finde din landsbys borger-/beboerforening her

Visionsrådene

Visionsrådene er et nyt tiltag i landdistriktspolitikken og skal arbejde med udvikling på tværs af borger-/beboerforeningerne i de enkelte distrikter. Der er oprettet otte geografiske distrikter, med hver sit Visionsråd. Visionsrådene består af en repræsentant fra hver lokalforening i distriktet, og er udpeget af byens lokalforening. Den person der udpeges skal ikke nødvendigvis være en del af lokalforeningens bestyrelse.

Visionsrådet har til opdrag at arbejde på tværs af distriktet og arbejde for udviklingen i hele området. Det er visionsrådet, der med støtte fra Vesthimmerlands Kommune, udarbejder LUPen (Lokal udviklingsplan) for distriktet og står for samarbejdet med relevante parter i konkrete tiltag.

Medlemmerne af Visionsrådene udpeges for en 2-årig periode, og alle medlemmerne er udpeget for den samme periode. Hvert Visionsråd udpeger en formand og en suppleant, hvor formanden automatisk indtræder i Landdistriktsrådet. Her sidder man også i 2 år.

Lokale udviklingsplaner (LUP)

De lokale udviklingsplaner skal bygge ovenpå de mange eksisterende tiltag, og være med til at sikre en strategisk og sammenhængende udvikling af vores landsbyer og landdistrikter. Planen indeholder en vision for distriktet og konkrete tiltag til, hvordan man igennem konkrete projekter vil arbejde hen imod realiseringen af den vision, der er for det enkelte distrikt. LUPen er forankret i Visionsrådene, men det er vigtigt at den udarbejdes med stor lokal opbakning og forankring i de lokale foreninger, erhvervslivet, institutioner og ildsjæle. Det er vigtigt at LUPen indeholder både mindre projekter såsom sociale arrangementer, netværksdannelse og meget andet, men også større projekter såsom anlægsprojekter og infrastruktur. Der kan evt. arbejdes med et 1-3-5 års perspektiv. 

LUPen følger Byrådets valgperiode, således laves en LUP hvert fjerde år, i det første år af valgperioden, med en revidering efter 2 år. Revideringen af LUPen følger valgperioden i Visionsrådene.

Læs de lokale udviklingsplaner

Landdistriktsrådet

Landdistriktsrådet består af de otte formænd for Visionsrådene samt et politisk udpeget medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget og et politisk udpeget medlem fra Teknik- og Miljøudvalget. Rådet får sekretariatsbistand fra Kultur og Fritids afdelingen.

Landdistriktsrådet sikrer sammen med forvaltningen at der er sammenhæng mellem de lokale udviklingsplaner og Landdistriktspolitikken og er Visionsrådenes talerør overfor Byrådet og de stående udvalg.

Landdistriktsrådet står desuden også for uddelingen af projektmidler fra Projektpuljen til understøttelse af de lokale tiltag i distrikterne.

Ikke politiske medlemmer af rådet er udpeget for en 2-årig periode, hvor første periode gælder 2022-2023.

Aggersund

Aggersund er med sin beliggenhed indgang til og udgang af Vesthimmerlands Kommune. Det er her man finder Nordeuropas største Vikingeborg, nemlig Aggersborg.

Læs mere om Aggersund
Læs Aggersunds historie.

Alstrup

Alstrup er en lille uberørt landsby i hjertet af Vesthimmerland. En landsby med smukke gårde og huse, gamle høje træer og en varieret og frodig natur.

Læs mere om Alstrup
Se billeder fra Alstrup.

Blære

Blære ligger i dejlige naturomgivelser, og er en by, som oser af sammenhold og frivillighed.

Læs mere om Blære
Læs Blæres historie.

Borregård

Borregård er en lille landsby, der ligger lige uden for Trends sommerhusområde. Borregård er som andre byer i Vesthimmerland tæt på kultur, fritidsaktiviteter og den skønne natur, f.eks. er der gode muligheder for at komme til Limfjorden.

Læs mere om Borregård.
Se billeder fra Borregård.

 

Meet The Locals

Se videoer, hvor lokale ildsjæle fra landsbyerne former egne fortællinger og historier. Kom helt tæt på de lokale og mærk den hjertevarme stemning, som er ude i vores landsbyer.

Læs mere om Meet the Locals

Brøndum

Velkommen til Brøndum - en lille by beliggende i et trafikknudepunkt, små 7 km fra Løgstør.

Læs mere om Brøndum.
Se billeder fra Brøndum.

Bystrup

Bystrup er et lille område, der ligger i den sydlige del af Vesthimmerland og lidt uden for Gedsted.

Læs mere om Bystrup

Ertebølle

Ertebølle er en lille landsby, som ligger i et naturområde på en pynt, som strækker sig ud i Limfjorden lidt syd for landsbyen Trend.

Læs mere om Ertebølle
Se billeder fra Ertebølle.

Fandrup

Fandrup er en lille landsby med omkring 200 indbyggere. Her kender alle hinanden, hvilket giver tryghed og nærhed for alle i byen.

Læs mere om Fandrup.

Fjelsø/Klotrup

I udkanten af Vesthimmerland ligger to skønne landsbyer og med godt 120 husstande skulle man tro at Fjelsø/Klotrup var et par "sovebyer". Sådan er det slet ikke. Fjelsø/Klotrup, med Fjelsø som "hovedby", summer af aktivitet og engagement.

Læs mere om Fjelsø/Klotrup.
Se billeder fra Fjelsø/Klotrup.
Besøg Fjelsø/Klotrup's facebook.

Flejsborg

Flejsborg er en lille landsby placeret centralt mellem Løgstør, Aars og Farsø. I byen har de lokale et hyggeligt sammenhold med hinanden, hvilket især kan mærkes i juletiden.

Læs mere om Flejsborg.
Se billeder fra Flejsborg.

Fredbjerg

Den lille landsby Fredbjerg ligger smukt placeret i Trend Ådal og med Uhrehøje Plantage som nærmeste nabo, er naturen lige udenfor døren.

Læs mere om Fredbjerg.
Se billeder fra Fredbjerg.

Gatten

Gatten er en landsby i Himmerland, beliggende 15 km sydøst for Løgstør, 24 km sydvest for Nibe, 16 km nord for Farsø og 12 km nordvest for Aars.

Læs mere om Gatten.
Se billeder fra Gatten.

 

Gedsted

På vej ind i landsbyen Gedsted fra Aalestrup mødes man af den store silo hvor byens vartegn geden og en farverig isfugl pryder smukt på siderne. Kunstværkerne er lavet af den internationale kunstner Joram Roukes fra Holland.

Læs mere om Gedsted.

Gislum/Nyrup

Gislum-Nyrup er et lille område, der ligger mellem Aars og Aalestrup. Gislum-Nyrup er som andre byer i Vesthimmerland tæt på kultur, fritidsaktiviteter og den skønne natur, f.eks. er der gode muligheder for at komme til Limfjorden.

Læs mere om Gislum/Nyrup.
Se billeder fra Gislum/Nyrup.

 

Gl. Ullits

Gammel Ullits

Gammel Ullits er af nyere dato. At man taler om "Ny Ullits" og "Gl. Ullits" hænger sammen med, at der voksede en ny by op i hedelandskabet på sognegrænsen mellem Ullits og Foulum i begyndelsen af 1900-tallet.

Læs mere om Gammel Ullits.
Se billeder fra Gammel Ullits.

 

Gundersted

Gundersted

Gundersted er en lille hyggelig landsby med godt 300 indbyggere, som er placeret i yderkanten af Vesthimmerland, men samtidigt ligger byen lige midt i et smørhul.

Se billeder fra Gundersted

 

Haubro

Haubro

Havbro – lokalt mest stavet Haubro – er en by i det vestlige Himmerland med 392 indbyggere, beliggende 7 km nordøst for Farsø, 24 km sydøst for Løgstør, 28 km sydvest for Nibe og 6 km vest for Aars.

Læs mere om Haubro.
Se billeder fra Haubro.

 

Hemdrup

Hemdrup

Hemdrup er en lille by i det nordlige Vesthimmerland. En by, hvor alle kender alle.

Se billeder fra Hemdrup.

 

Luftbillede af Hornum

Hornum

Hornum er en landsby med masser af muligheder. Her er alt fra en dagligvarebutik til en kro med hjemmelavet mad, et spændende kulturhus, lækre fodboldbaner, ridehal, en fiskesø, et aktivt værested, en skole og gode pasningsmuligheder.

Læs mere om Hornum.
Se billeder fra Hornum.

 

Hvalpsund

Hvalpsund

Hvalpsund rummer et hav af muligheder. Hvalpsundområdet er en naturmæssig perle, beliggende i noget af det smukkeste danske natur på Louns Halvøen.

Læs mere om Hvalpsund.
Se billeder fra Hvalpsund.

 

Hyllebjerg

Landsbyen Hyllebjerg er en by hvor sammenholdet er vægtet højt. Her mødes de lokale til de årlige spis-sammen aftener én gang både om sommeren og om vinteren.

Læs mere om Hyllebjerg.
Se billeder fra Hyllebjerg.

 

Kornum

Kornum ligger lidt uden for Løgstør og her er der mulighed for at komme til Hobro, Aalborg Busterminal, Fjerritslev og Løgstør via busforbindelser.

Læs mere om Kornum.
Se billeder fra Kornum.

 

Louns

Louns

Louns er en landsby på Lounshalvøen. Landsbyen ligger på sydøstsiden af halvøen ud til Louns Breding og sydøst for den genskabte Lovns Sø.

Læs mere om Louns.
Se billeder fra Louns.

 

Næsborg/Tolstrup

Næsborg-Tolstrup er en lille landsby, der er beliggende lidt fra Løgstør og tæt på Nørrekær Enge. Fra Næsborg har man en fantastisk udsigt, den strækker sig langt og det er muligt at se til Nørresundby, Gjøl, nordenfjords, Klim bjerge og Bulbjerg og helt over til Hanstholm.

Læs mere om Næsborg/Tolstrup.
Se billeder fra Næsborg/Tolstrup.

 

Overlade

Overlade er en by der blev grundlagt af munkene på Vitskøl Kloster. En dejlig lille landsby beliggende kun 3 kilometer fra Limfjorden og Vitskøl Kloster.

Læs mere om Overlade.
Se billeder fra Overlade.

 

Padkær

Padkær er et lille område, der ligger 2,5 km fra Overlade. Padkær er tæt på kultur, fritidsaktiviteter og den skønne natur, f.eks. er der gode muligheder for at komme til Limfjorden.

Læs mere om Padkær.
Se billeder fra Padkær.

 

Ranum

Ranum

Ranum er en by med knap 1000 indbyggere. Byen ligger tæt ved Limfjorden og færgestedet Rønbjerg, hvorfra der er færge til Livø.

Læs mere om Ranum.
Se billeder fra Ranum.

 

Raunstrup

Raunstrup

Raunstrup er en lille by beliggende udenfor Løgstør.

Se billeder fra Raunstrup.

 

Risgårde

Risgårde

Risgårde er placeret helt ude ved Limfjorden i skønne naturomgivelser.

Læs mere om Risgårde.
Se billeder fra Risgårde.

 

Simested

Simested ligger lunt mellem de smukke Hverrestrup bakker med de talrige historiske gravhøje mod nord og mod syd den idylliske ådal med Simested Å, som snor sig gennem landskabet fra øst mod sydvest.

Læs mere om Simested.
Se billeder fra Simested.

 

Sjøstrup

Sjøstrup er en lille by, der ligger lige uden for Aars. Byen har egen frisør og et værksted. Sjøstrup er tæt på kultur, fritidsaktiviteter og den skønne natur, f.eks. er der gode muligheder for at komme til Limfjorden.

Læs mere om Sjøstrup.

 

Skarp Salling

Skarp Salling

Skarp Salling er en landsby i Himmerland tæt ved Limfjorden. Byen er beliggende i Salling Sogn og ligger i omegnen af Løgstør og Aars.

Læs mere om Skarp Salling.
Se billeder fra Skarp Salling.

 

Skivum

Skivum er en hyggelig lille by hvor indbegrebet af nærhed og omsorg for hinanden.

Læs mere om Skivum.
Se billeder fra Skivum.

 

Strandby

I Strandby er kunsten det helt store omdrejningspunkt. Her er alt fra trækunst til keramik og kunstmalerier med mere. Man bliver budt velkommen til byen af kunsten på byportene ved de tre indfaldsveje, hvor lokale kunstnere har udtrykt sig på hver deres måde.

Læs mere om Strandby.
Se billeder fra Strandby.

 

Svingelbjerg

Svingelbjerg er en lille landsby, der ligger 3,5 km fra Farsø centrum. Den lille landsby har sin egen kirke. 

Læs mere om Svingelbjerg.
Se billeder fra Svindelbjerg.

 

Testrup

Hærvejens naturskønne rute fører de mange pilgrimme til Testrup. Her går de over Lerkenfeld å og videre gennem Testrupgaard skov og ud til byens smukke kirke.

Læs mere om Testrup.
Se billeder fra Testrup.

 

Ullits

Ullits

Ullits - tidligere Ullits Stationsby - er en by i det sydvestlige Himmerland med 286 indbyggere, beliggende 6 km nordøst for Hvalpsund, 6 km nordvest for Gedsted, 6 km sydvest for Farsø og 19 km sydvest for Aars.

Læs mere om Ullits.
Se billeder fra Ullits.

 

Vegger

Vegger

Vegger er en by i Himmerland med 303 indbyggere (2020)[1], beliggende 13 km syd for Nibe, 27 km sydøst for Løgstør, 35 km nordøst for Hvalpsund og 12 km nord for Aars.

Læs mere om Vegger.
Se billeder fra Vegger.

 

Vester Hornum

Vester Hornum er en landsby, hvor sammenhold og viljen til fællesskabet står øverst på podiet. Byen har et helt fantastisk foreningsliv, hvor der findes noget for enhver smag.

Læs mere om Vester Hornum.
Se billeder fra Vester Hornum.

 

Vesterbølle

Vesterbølle er en meget gammel landsby, som menes at have historie helt tilbage til vikingetiden. Byens ældste bygning er en kirke. Den ældste del, skibet og det meste af koret er bygget sidst i 1100-tallet.

Læs mere om Vesterbølle.
Se billeder fra Vesterbølle.

 

Vilsted

Vilsted

Vilsted er en landsby i Himmerland med 219 indbyggere beliggende i Vilsted Sogn.

Læs mere om Vilsted.
Se billeder fra Vilsted.

 

Vindblæs

Vindblæs

Vindblæs er en by i det nordvestlige Himmerland med 233 indbyggere, beliggende 24 km vest for Nibe, 8 km sydøst for Løgstør og 19 km nordvest for Aars.

Læs mere om Vindblæs.
Se billeder fra Vindblæs.

 

Vognsild

Vognsild

Vognsild er den vestligste af byerne i lokalsamfund Vestrup, med 5 km. til Farsø. Vognsild har et aktivt foreningsliv.

Læs mere om Vognsild.
Se billeder fra Vognsild.

 

Østerbølle

Østerbølle er en landsby, hvor sammenhold og godt naboskab er rigtig vigtigt. Det ses hvert år til sommerfesten, hvor alle de lokale mødes til en weekend fuld af leg og konkurrencer.

Læs mere om Østerbølle.
Se billeder fra Østerbølle.

 

Østrup

Østrup er en gammel stationsby, hvor togbanen åbnede tilbage i 1893. Efter banen lukkede i slutningen af 90’erne, valgte man at tage sporet op i 2006 og anlægge cykel- og vandrestien Himmerlandsstien.

Læs mere om Østrup.
Se billeder fra Østrup.