Hvervsfortegnelse 2022 - 2025

Se hvilke Byrådsmedlemmer, der er udpeget som repræsentanter i de forskellige hverv.

Oversigt over hverv

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Mads Krarup (V)  Morten Krarup (V)
Henrik Frandsen (C) Jesper Frimer (V)
Poul Østergård (O) Jane Gertsen (A)

Byrådet har truffet beslutning om at være medlem af foreningen. 

Læs mere om Balance Danmark

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer, samt et socialsagkyndigt medlem.

Medlemmer af Beboerklagenævnet:

  Medlem Stedfortræder
Formand Maria Hjeds Tina Kjær-Christensen
Lejerrepræsentant Camilla Hedemann (LLO) Rasmus Heby (LLO)
Udlejerrepræsentant Jørn Jensen (Aars Boligforening) Jørgen Jensen (Løgstør Boligforening)
Socialsagkyndig  Lilli Vestergaard  Lone Lollesgaard

 

Ændringer

Pr. 31. august 2023 indtræder Maria Hjeds som formand i stedet for Philip W. Svendsen.

Pr. 31. august 2023 indtræder Tina Kjær-Christensen som stedfortræder i stedet for Charlotte Jakobsen.

Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Beskæftigelsesudvalgets medlemmer

Medlem Parti  
Rasmus Vetter F Formand
Lars Rem UP Næstformand
Jakob Vium Dyrman V  
Jimmy Støttrup Jensen V  
Niels Krebs Hansen C  
Svend Jørgensen C  
Anna-Grethe Sperling F  

Ændringer i Beskæftigelsesudvalget

Pr. 1. december 2022 indtræder Anna-Grethe Sperling (SF) som nyt medlem af Beskæftigelsesudvalget som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF) som udtræder.

Pr. 11. januar 2023 indtræder Rasmus Vetter (SF) som formand for Beskæftigelsesudvalget som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF).

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Pr. 1. oktober 2023 indtræder Svend Jørgensen (C) som nyt medlem af Beskæftigelsesudvalget som erstatning for Per Nyborg (C) som udtræder.

Pr. 2. februar 2024 skifter Lars Rem fra Nye Borgerlige til løsgænger.

Bevillingsnævnet består af 7 medlemmer samt Politidirektøren.

Medlemmer af Bevillingsnævnet

Medlem   Stedfortræder  
Anne Marie Roum Svendsen Politidirektør    
Per Bach Laursen V Kurt Friis Jørgensen V
Morten Mejdahl V Benny Hansen V
Svend Jørgensen C Signe Nøhr C
Jens Chr. Pedersen A Rasmus Vetter F
Lars Rem UP Liselotte Lynge Jensen Æ
Peder Holm Pedersen Horesta    
Adnan Fejzic Økonomisk indsigt    

Ændringer i Bevillingsnævnet

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Bevillingsnævnet. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 15. juni 2022 skifter Liselotte Lynge Jensen fra Dansk Folkeparti til løsgænger (LG).

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som medlem (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Doris Lauritzen (Socialdemokratiet).

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Bevillingsnævnet. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr.  1. marts 2023 skifter Liselotte Lynge Jensen fra at være løsgænger til at være medlem af Danmarksdemokraterne (Æ).

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som medlem efter en midlertidig medlemsperiode som stedfortræder for Doris Lauritzen (A).

Pr. 2. februar 2024 skifter Lars Rem fra Nye Borgerlige til løsgænger.

Bestyrelsen er den øverste myndighed og er sammensat således:

 • 1 medlem udpeges af Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeges af lnadsforeningen LEV lokalt
 • 1 medlem udpeges blandt beboerne, eller pårørende/beboerrepræsentant

Der vælges en stedfortræder for medlemmet.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Birgitte Sørensen (V) Morten Mejdahl (V)

Den selvejende institution har igangsat vedtægtsændringer, men da disse afventer endelige godkendelse, udpeges der efter gældende vedtægter. Vedtægtsændringen vedrører ændring i udpegningen således at Byrådet ikke fremadrettet skal udpege til bestyrelsen. Det betyder at udpegningsperioden forventes begrænset.

Vesthimmerlands Kommunes borgmester og kommunaldirektør er fødte medlemmer af udvalget.

Medlemmer af bestyrelsen fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)

Medlemmer af direktionen fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Henrik Kruuse

LÆS MERE OM UDVALGET

Børne- og Familieudvalget består af 7 medlemmer.

Børne- og Familieudvalgets medlemmer

Medlem Parti  
Inger Nielsen V Formand
Jeppe Korreborg Pedersen C Næstformand
Benny Hansen V  
Jens Chr. Pedersen A  
David Rathkjen F  
Lars Andresen V  
Signe Nøhr C  

Ændringer i Børne og Familieudvalget 

Pr. 1. februar 2022 indtræder David Rathkjen (SF) som nyt medlem af Børne- og Familieudvalget som erstatning for Karen Klausager (SF).

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Børne- og Familieudvalget. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som medlem af Børne- og Familieudvalget (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Doris Lauritzen (Socialdemokratiet).

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Børne- og Familieudvalget. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som medlem efter en midlertidig medlemsperiode som stedfortræder for Doris Lauritzen (A).

Børne- og Ungeudvalget består af:

 • 2 byrådsmedlemmer
 • byretsdommeren i retskredsen
 • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset

Medlemmer af Børne- og Ungeudvalget:

Medlem       Stedfortræder  
Rasmus Vetter F Formand   Erik Stagsted A
Morten Mejdahl V Næstformand   Kurt Friis V

Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

 • 1 medlem vælges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem vælges af Byrådet i Mariagerfjord Kommune
 • 1 medlem vælges af Byrådet i Rebild Kommune
 • 2 medlemmer vælges af og blandt skolens personale på tværs af afdelingerne
 • 3 medlemmer udpeges af DH blandt relevante brugerorganisationer fra de tre kommuner med tilknytning til CKU Himmerland
 • 1 medlem vælges af og blandt undervisningsinstitutionens elever

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Søren Virenfeldt (G) Kirsten Moesgaard (L)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

 • 4 medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling
 • 1 medlem udpeges af Byrådet

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Lene Mikkelsen (V)

Medlem af Byrådet:

 • Per Nyborg (C)

Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er født medlem af kredsen.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)

Udpegningen følger den kommunale valgperiode og gælder i 4 år.

Medlemmer af Destination Himmerland:

Borgmester Per Bach Laursen  V
Erhvervsrepræsentant Casper Lemvig Landal GreenParks
Erhvervsrepræsentant Jane Andersen Himmerland
Repræsentant for forenings- og kulturlivet Annette Strøm Jacobsen  

Ændringer i medlemmer

Pr. 27. april 2023 indtræder Annette Strøm Jacobsen som erstatning for Bendt Egede Andersen.

Pr. 25. januar 2024 indtræder Casper Lemvig som erstatning for Kent Lodberg.

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd består af:

 • Borgmester
 • Formand for Beskæftigelsesudvalget
 • Næstformand for Beskæftigelsesudvalget 
 • Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
 • Uddannelses og Arbejdsmarkedschef
 • Repræsentant fra Erhverv Væksthimmerland
 • Repræsentant fra Handelsstandsforeningerne

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Per Bach Laursen V Borgmester
Rasmus Vetter F Formand for Beskæftigelsesudvalget
Lars Rem UP Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Morten Lund   Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Lone Lollesgaard   Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef
Anna Oosterhof   Repræsentant for Erhverv Væksthimmerland
Jørgen Sørensen   Repræsentant for Handelsstandsforeningerne

Ændringer i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Pr. 1 december 2022 udtræder Theresa Berg som medlem. Udpegning af nyt medlem foretages på Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. januar 2023.

Pr. 11. januar 2023 indtræder Rasmus Vetter (SF) som medlem, som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF).

Pr. 3. april 2023 indtræder Anna Oosterhof som medlem, som erstatning for Dan Skovgaard. 

Pr. 2. februar 2024 skifter Lars Rem fra Nye Borgerlige til løsgænger.

Byrådet udpeger 1 medlem til optagelse på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen. Medlemmet bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Jacob Nørgård V

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

 • 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen
 • 1 medlem udpeges af Byrådet

Vælger Byrådet ikke at udpege et medlem består bestyrelsen kun af de 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Asger Andersen (A)

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der sammensættes således:

 • 2 medlemmer udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 2 medlemmer indstillet fra Erhvervsskolernes bestyrelse
 • 2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Lauge (V)
 • Steffen Lønsmann (C)

Aars Erhvervsskollegium er under likvidition ved advokat Carsten Kjeldsen. Kollegiet opløses pr. 31. december 2021, hvis det godkendes i Civilstyrelsen. Dermed formodes det, at udpegningsperioden begrænses.

Erhverv Væksthimmerland ledes af en styrelse på 10 medlemmer:

 • De fire lokale erhvervsråd/erhvervsforeninger udpeger hver 2 medlemmer.
 • 2 medlemmer udpeget af Byrådet

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)
 • Svend Jørgensen (C)

FGU ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret - heraf 1 medlem udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Derudover har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. 

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune

 • Jakob Vium Dyrman (V)
 • David Rathkjen (SF)

Derudover skal der udpeges 2 folkevalgte stemmeberettigede medlemmer i forening af Byrådene i Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland. Denne udpegning kan først foretages når de tre valgte borgmestre har afholdt møde efter valget.
Det indstilles, at Borgmesteren bemyndiges til at foretage udpegningen.

Perioden starter 1. maj 2022 – 30. april 2026.

Ændringer i medlemmer

Pr. 1. april 2022 indtræder David Rathkjen (SF) som nyt medlem.

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Kurt Friis Jørgensen (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Kurt Friis Jørgensen (V) udtræder.

Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er født medlem af fonden.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)

Bestyrelsen:

Fonden ledes af en bestyrelse som består af 3 - 5 medlemmer:

• 1 medlem udpeges af Aars Museum
• 1 medlem udpeges af Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur
• 1 medlem udpeges af Bygningsfredningsforeningen BYFO
• 1 medlem udpeges af Vesthimmerlands Kommune

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder  
Per Bach Laursen V Allan Ritter Andersen C

Et fredningsnævn består af:

 • 1 formand, der skal være dommer, og som udpeges af Miljø- og Fødevareministeren 
 • 1 medlem, der udpeges af Miljø- og Fødevareministeren,
 • 1 medlem, der udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder  
Jens Lauritzen V Kurt Friis Jørgensen V

Den valgte person fra Byrådet indtræder i fredningsnævnet ved behandling af sager, der vedrører arealer i Vesthimmerlands kommune.

Fritidsrådet består af 13 medlemmer og er sammensat således:

 • 6 medlemmer indstillet af foreninger og fritidsklubber
 • 2 medlemmer indstillet af folkeoplysningsforbund
 • 2 medlemmer indstillet af de uniformerede korps
 • 1 medlem indstillet af lokale handicaporganisationer
 • 2 medlemmer udpeget af Byrådet

Fritidsrådets medlemmer

Medlem   1. stedfortræder (personlig)    2. stedfortræder  
Udpeget af Byrådet           
Jakob Vium Dyrman V Benny Hansen V Kurt Friis
Per Nyborg C Jeppe Korreborg Pedersen Signe Nøhr C

Øvrige medlemmer

Medlem 1. stedfortræder (personlig) 2. stedfortræder (personlig) 
Poul Erik Pedersen Kenneth Møller Nielsen Jesper Hartvig Kristensen
Sune Sørensen Henning Als Thomas Nielsen
Christian Dalgaard Jesper Kjelmand Lars Lindebjerg Sørensen
Henrik Sloth Bo Hansen Claus Jensen
Julie Hansen Kenneth Nyholm Carina Kjær Andersen
Kim Trier Larsen Patrick Trier Larsen Lene Trier Larsen
A. Aage Mortensen Ole Petersen Bjarne Nielsen
Søren Vestergaard Sørensen Jesper H. Jespersen Irene Bæk
Gitte Rieks Jakobsen Diana Andreassen Birthe Bisgaard
Eva Harbo Andersen Anders Hosbond Thomsen Lise Jensen
Inga Nielsen Eva Jensen Inge Høecke

 Udvalget har konstitueret sig med Poul Erik Pedersen som formand.

Ændringer i Fritidsrådet

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer udpeget af Byrådet.

Grundlisteudvalget består af:

Benny Hansen V
Ulrik Mark Jensen C
Kenneth Nyholm A
Søren Virenfeldt L
Liselotte Lynge Jensen Æ

Ændringer i Grundlisteudvalget 

Pr. 15. juni 2022 skifter Liselotte Lynge Jensen fra Dansk Folkeparti til løsgænger (LG).

Pr.  1. marts 2023 skifter Liselotte Lynge Jensen fra at være løsgænger til at være medlem af Danmarksdemokraterne (Æ).

Handicaprådet består af 8 medlemmer, og sammensættes således:

 • 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
 • 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger udenfor Danske Handicaporganisationer
 • 2 medlemmer udpeges blandt Byrådets medlemmer
 • 2 medlemmer udpeges blandt ansatte i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommunes Handicapråd består af:

Medlem     Personlig stedfortræder  
Jens. Chr. Pedersen A Børne og Familieudvalget Erik Stagsted A
Morten Mejdahl (Næstformand)  V Sundhedsudvalget Per Bisgaard V
Vilhelm Steensgaard     Ninna Rask Hansen  
Jens Martin Hansen     Gitte Micheelsen  
Leif Holm Nielsen     Hans Jørgen Lau Jeppesen  
Ella Holm Hansen (Formand)     Lisbet Nielsen  
Birgit Graversgaard   Embedsmand fra Børne- og Arbejdsmarked Lone Lollesgaard  
Marianne Hvilsom   Embedsmand fra Sundheds- og Kulturforvaltningen Bente Bach Poulsen  

Ændringer i Handicaprådet

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Handicaprådet. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 25. august 2022 udtræder Henning Josefsen som medlem og Vilhelm Steensgaard indtræder i stedet. Tinna Johansen udtræder som stedfortræder og Ninna Rask Hansen indtræder i stedet.

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som medlem (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Doris Lauritzen (Socialdemokratiet).

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Handicaprådet. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som medlem efter en midlertidig medlemsperiode som stedfortræder for Doris Lauritzen (A).

Pr. 26. oktober 2023 går Per Bisgaard (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 12. december 2023 indtræder Per Bisgaard (V) tilbage som stedfortræder, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Byrådet skal udpege 3 medlemmer samt 3 personlige stedfortrædere.

Hegnssynet består af:

Medlem     Personlig stedfortræder  
Kurt Friis Jørgensen V Formand Lars Andresen V
John Vigsø A Plantekyndig Kenneth Nyholm A
Henrik Dalgaard C Bygningskyndig Niels Krebs C

4 medlemmer udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune, heraf skal:

 • 1 medlem være medlem af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem have interesse for kulturarven
 • 1 medlem have kendskab til museumsverdenen
 • 1 medlem have kendskab til bestyrelsesarbejde og indsigt i budget og regnskab.

De øvrige 2 medlemmer udpeges af henholdsvis Herregårdsrådet og bestyrelsen for Hessels Venner.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Byrådsmedlem Lars Andresen   V
Interesse for kulturarven Holger Jessen  
Kendskab til museumsverdenen Broder Berg  
Kendskab til bestyrelsesarbejde og
indsigt i budget og regnskab
Kurt Friis Jørgensen  V

Bestyrelsen:

Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Bestyrelsen består af 14 medlemmer:

• 1 medlem udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
• 1 medlem udpeget af Himmerlands Udviklingsråd
• 1 medlem udpeget af Dansk Maskinhandlerforening
• 1 medlem udpeget af handelsstandsforeningerne i Vesthimmerlands Kommune i forening
• 1 medlem udpeget af DS håndværk og industrik
• 1 medlem udpeget af Metal Himmerland
• 1 medlem udpeget af 3F Midtfjord
• 1 medlem udpeget af Kost- og ernæringsforbundet
• 2 medlemmer udpeget af elevrådet, heraf 1 med stemmeret og 1 uden
• 2 medlemmer udpeget blandt institutionens medarbejdere

Medlem udpeget af Byrådet:

Inger Nielsen V

Perioden løber fra 1. maj 2022 - 30. april 2026.

Bestyrelsen udpeges således:

 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeges af Spar Nord Bank A/S
 • 1 medlem udpeges af Jutlander Bank A/S

De således udpegede 3 bestyrelsesmedlemmer udpeger de resterende 3 medlemmer af bestyrelsen.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Sofie Bærentzen Krogholm (L)

Byrådet indstiller 1 person, der udpeges til distriktsudvalget af Forsvarsministeren.

Medlem udpeget af byrådet:

Jens Lauritzen V

Funktionsperioden gælder fra 1. september 2022 til 31. august 2026.

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer, samt et socialsagkyndigt medlem.

Huslejenævnet består af:

  Medlem Stedfortræder
Formand Tina Kjær-Kristensen Maria Hjeds
Lejerrepræsentant Camilla Hedemann (LLO) Rasmus Heby (LLO)
Udlejerrepræsentant Lotte Mølskov Rønfeldt (Danske udlejere) Finn Krebs Andersen (Danske udlejere)
Socialsagkyndig Lili Vestergaard Lone Lollesgaard

 

Ændringer

Pr. 31. august 2023 indtræder Maria Hjeds som stedfortræder i stedet for Philip W. Svendsen.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

Morten Mejldahl V
Niels Krebs Hansen C
Anders Kjær Kristensen A

Udvalget består af 5 medlemmer:

 • 2 medlemmer fra Kultur og Fritidsudvalget
 • 1 medlem fra Teknik og Miljøudvalget
 • 1 medlem fra Sundhedsudvalget
 • 1 medlem fra Økonomiudvalget

Medlemmerne

Per Nyborg (C) Kultur og Fritidsudvalget
Jakob Vium Dyrman (V)  Kultur og Fritidsudvalget
Allan Ritter (C) Teknik og Miljøudvalget
Asger Andersen (A) Sundhedsudvalget
Kurt Friis (V) Økonomiudvalget

Ændringer i udvalget

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov. Kultur- og Fritidsudvalget har den 13. april 2023 udpeget Jakob Ræbild Nørgaard (V) i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der sammensættes således:

 • 1 medlem fra Byrådet
 • 2 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Museum
 • 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra Johs. V. Jensen og Thit Jens Museets støtteforening
 • 1 medlem med relation til samtidens litterære miljø udpeges efter indstilling af bestyrelsens øvrige medlemmer

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Kurt Friis Jørgensen (V)

Øvrige medlemmer:

 • Else Marie Spanggaard Drost
 • Inge Yde Frederiksen
 • Hans Støttrup Jensen
 • Jakob V. Dyrman
 • Ole Wisti Lassen 
 • Peter Q. Rannes

Nyindstilling sker på institutionens bestyrelsesmøde i februar 2022.

Klimaudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) består af 7 medlemmer.

Klimaudvalgets medlemmer

Medlem Parti  
Jakob Vium Dyrman V Formand
Signe Nøhr C Næstformand
Benny Hansen V  
Erik Stagsted A  
Henrik Dalgaard C  
Jane Bonnerup F  
Jimmy Støttrup Jensen V  

Udvalget nedsættes som et § 17 stk. 4-udvalg jf. styrelsesloven og navngives ”Klimaudvalget i Vesthimmerlands Kommune”. Udvalget trådte i kraft pr. 1. juni 2022 og fungerer som et midlertidigt udvalg, frem mod udgangen af den eksisterede valgperiode (til og med den 31. december 2025).

Ændringer i Klimaudvalget

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som formand, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

På Byrådets møde den 16. juni 2022 blev følgende medlemmer udpeget:

 • Jakob Vium Dyrman (V)
 • Erik Stagsted (A)

Ændringer i medlemmer

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er født medlem af kredsen.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)

Delegerede til Kommunalpolitisk topmøde

Delegerede med stemmeret     Stedfortræder  
Per Bach Laursen V   Kurt Friis V
Svend Jørgensen C   Signe Nøhr C
Asger Andersen  A   Jens Chr. Pedersen  A
David Rathkjen F   Jane Bonnerup F
Liselotte Lynge Jensen Æ    Lars Rem UP

Ændringer

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt som stedfortræder. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 1. april 2022 indtræder Jane Bonnerup (SF) som ny stedfortræder for Theresa Berg Andersen (SF) som erstatning for stedfortræder Karen Klausager (SF).

Pr. 15. juni 2022 skifter Liselotte Lynge Jensen fra Dansk Folkeparti til løsgænger (LG).

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som stedfortræder (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Socialdemokratiet.

Pr. 1. december 2022 indtræder David Rathkjen (SF) som nyt medlem som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF) som udtræder.

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt som stedfortræder. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr.  1. marts 2023 skifter Liselotte Lynge Jensen fra at være løsgænger til at være medlem af Danmarksdemokraterne (Æ).

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som stedfortræder efter en midlertidig periode for Doris Lauritzen (A).

Pr. 2. februar 2024 skifter Lars Rem fra Nye Borgerlige til løsgænger.

Borgmesteren er født medlem af KL´s repræsentantskab.

Byrådet udpeger en stedfortræder for borgmesteren.

Medlem Stedfortræder
Per Bach Laursen (V) Jeppe Korreborg Pedersen (C)

Pr. 19. maj 2022 indtræder Jeppe Korreborg Pedersen (C) som ny stedfortræder i stedet for Signe Nøhr (C).

Vesthimmerlands Kommunes kommunaldirektør er født medlem af foreningen.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Henrik Kruuse

Læs mere om foreningen

Vesthimmerlands Kommunes kommunaldirektør er født medlem kredsen.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Henrik Kruuse

Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er født medlem af kredsen med 1.viceborgmester som personlig stedfortræder.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Medlem: Per Bach Laursen (V)
 • Stedfortræder: Signe Nøhr (C) 

Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er født medlem af udvalget.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)

LÆS MERE OM UDVALGET

Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i politikredsen.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder  
Per Bach Laursen V Signe Nøhr C

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer

Medlem Parti  
 Per Nyborg C Formand
 Jane Bonnerup F Næstformand
 Benny Hansen V  
 Erik Stagsted A  
Jakob Vium Dyrman V  
Jeppe Korreborg Pedersen C  
 Kurt Friis V  

Ændringer i Kultur- og Fritidsudvalget

Pr. 1. februar 2022 indtræder Jane Bonnerup (SF) som ny næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget som erstatning for Karen Klausager (SF).

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer:

 • 4 medlemmer valgt fra Vesthimmerlands Kommune
 • 4 medlemmer valgt fra Jammerbugt Kommune 
 • 1 medlem udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeget af Byrådet i Jammerbugt Kommune 
 • 1 medlem udpeget af Regionen

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Asger Andersen (A) Jens Chr. Pedersen (A)

Ændringer

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt som stedfortræder. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 16. juni 2022 blev Asger Andersen (A) valgt som medlem i stedet for Rasmus Vetter (F) i forbindelse med en ny LAG-periode.

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som stedfortræder (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Socialdemokratiet.

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt som stedfortræder. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som stedfortræder efter en midlertidig periode for Doris Lauritzen (A).

Byrådet har truffet beslutning om at være medlem af foreningen. 

Læs mere om Landdistrikternes Fællesråd

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Jimmy Støttrup Jensen (V)
 • Per Nyborg (C)

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeget af KKR - Kommunekontaktrådet
 • 1 medlemmer udpeget af LEV Nordjylland
 • 1 medlem vælges af og blandt forældre og værger til skolens elever
 • 2 medlemmer vælges af og blandt skolens medarbejdere
 • 1 medlem vælges af og blandt skolens elever

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem fra Byrådet   Stedfortræder  
Benny Hansen V Morten Mejdahl V
Medlem udpeget på vegne af KKR      
Henrik Sloth A Rasmus Vetter

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 5 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling
 • 2 medlemmer udpeges blandt Byrådets medlemmer for en valgperiode

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Jimmy Støttrup Jensen (V)
 • Erik Stagsted (A)

Hver kommune udpeger 1- 2 repræsentanter til det politiske forum:

 • 1 repræsentant udpeges blandt Byrådets midte fortrinsvis blandt medlemmeskommunernes  Teknik- og Miljøudvalg
 • 1 repræsentant kan udpeges udenfor Byrådets midte

Det enkelte Byråd kan beslutte, at det andet medlem kan vælges uden for Byrådets midte.

Vesthimmerlands Kommunes Byråd besluttede i møde den 31. oktober 2013, at Vesthimmerlands Kommune udpeger 2 medlemmer fra Byrådets midte til Limfjordsrådet.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder   
Lars Andresen V Jimmy Støttrup Jensen V
Henrik Dalgaard   C Allan Ritter  C

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen
 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeges af Løgstør Boligforening

Hvis Byrådet ikke vælger et medlem reduceres bestyrelsen med 1 medlem.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Jens Erik Laustsen (L)

Vurderingsmænd:

Kurt Friis V Formand
Niels Krebs Hansen C  
John Vigsø A  

Messecenter Vesthimmerland ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer:

 • 1 medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune, blandt Byrådets midte
 • 1 medlem udpeget af Himmerlands Udviklingsråd
 • 1 medlem udpeget af Nordjysk Agro Center A/S
 • 1 medlem udpeget af Destination Himmerland
 • 1 medlem udpeget af handelsstandsforeningerne

Fondens bestyrelse udpeger yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder  
Inger Nielsen V Jakob Vium Dyrman V

Ændringer i medlemmer

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som stedfortræder, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Bestyrelsen udpeges på følgende måde:

 • 1 medlem udpeges af Farsø Tri og Trim
 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeges af de to øvrige medlemmer.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Kenneth Nyholm (A)

Tiltræder den 1. april 2022.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder  
Niels Krebs Hansen  C Henrik Dalgaard C

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder   
Per Nyborg C Karen Clausager F

 

Valgperioden for bestyrelsen følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem     Personlig stedfortræder  
Lars Andresen V Formand Jakob Vium Dyrman V
Niels Krebs Hansen C   Henrik Dalgaard C

Ændringer i medlemmer

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som stedfortræder, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Niels Jørgen Kristensen (V)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som udpeges på følgende måde:

 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 4 medlemmer udpeges af den ordinære generalforsamling

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bisgaard (V)

Ændringer i bestyrelsen for Rosenparken i Aalestrup

Pr. 26. oktober 2023 går Per Bisgaard (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 12. december 2023 indtræder Per Bisgaard (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Røde Kors Hjemmet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer:

 • 5 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Dansk Røde Kors´ afdeling i Løgstør blandt foreningens medlemmer i lokalområdet,
 • 2 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Kommune, hvoraf 1 skal være fra Byrådet og bør være medlem af Sundhedsudvalget.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Benny Hansen (V)
 • Erik Stagsted (A)

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder  
Søren Tranholm V Mikael Toft A

Perioden er fra 1. juli 2022 - 30. juni 2026.

Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Sundhedsudvalget medlemmer

Medlem Parti  
Asger Andersen A Formand
Liselotte Lynge Jensen Æ Næstformand
Jens Chr. Pedersen A  
Henrik Dalgaard C  
Morten Mejdahl V  
Niels Krebs Hansen C  
Per Bisgaard V  

Ændringer i Sundhedsudvalget

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Sundhedsudvalget. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 15. juni 2022 skifter Liselotte Lynge Jensen fra Dansk Folkeparti til løsgænger (LG).

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som medlem af Sundhedsudvalget (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Doris Lauritzen (Socialdemokratiet).

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Sundhedsudvalget. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr.  1. marts 2023 skifter Liselotte Lynge Jensen fra at være løsgænger til at være medlem af Danmarksdemokraterne (Æ).

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som medlem efter en midlertidig medlemsperiode som stedfortræder for Doris Lauritzen (A).

Pr. 26. oktober 2023 går Per Bisgaard (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 12. december 2023 indtræder Per Bisgaard (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Mikael Toft A

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Kurt Friis V
Michael Toft A

 

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer

Medlem Parti  
 Allan Ritter C Formand
 Kirsten Moesgaard L Næstformand
 Anders Kjær Kristensen A  
 Henrik Dalgaard C  
 Jane Bonnerup F  
 Jimmy Støttrup Jensen V  
 Lars Andresen  V  

Pr. 1. april 2022 indtræder Rasmus Vetter (SF) som nyt medlem af Teknik- og Miljøudvalget som erstatning for Jane Bonnerup (SF).

Pr. 1. december 2022 indtræder Jane Bonnerup (SF) tilbage som medlem af Teknik- og Miljøudvalget som erstatning for Rasmus Vetter (SF).

 

Repræsentantskabet består af 76 medlemmer.

Byrådet vælger 1 medlem bosiddende i den gamle Aalestrup kommune til repræsentantskabet.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Per Bisgaard V

Perioden løber fra 1. oktober 2022 – 30. september 2026

Ændringer i TV/MIDTVEST Repræsentantskabet

Pr. 26. oktober 2023 går Per Bisgaard (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 12. december 2023 indtræder Per Bisgaard (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Medlem fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Medlem: Per Bach Laursen (V)
 • Stedfortræder: Signe Nøhr (C)

Bestyrelsen består af 15 medlemmer i alt:

 • 2 forældre for 10. klassecenter og Ungdomsskolen
 • 3 forældre for grundskolen
 • 2 medlemmer udpeges fra Ungdomsuddannelserne (1 fra HEG og 1 fra Vesthimmerlands Gymnasium)
 • 1 medlem udpeges af Erhverv Væksthimmerland
 • 3 medarbejderrepræsentanter
 • 3 elevrepræsentanter
 • 1 medlem udpeges af Byrådet

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Jeppe Korreborg Pedersen (C)

Byrådet udpeger 4 personer inkl. borgmesteren, der er formand, og et tilsvarende antal stedfortrædere til valgbestyrelsen ved Folketingsvalg og til valgbestyrelsen ved valg til Europa-parlamentet.

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg - Himmerlandskredsen samt ved valg til Europaparlamentet:

Medlem     Stedfortræder  
Per Bach Laursen V Formand  Kurt Friis Jørgensen V
Signe Nøhr C   Svend Jørgensen C
Asger Andersen A   Jens Chr. Pedersen A
Anna-Grethe Sperling F   David Rathkjen F

Ændringer

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt som stedfortræder. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 1. april 2022 indtræder Jane Bonnerup (SF) som nyt medlem af valgbestyrelsen som erstatning for Karen Clausager (SF).

Pr. 6. oktober 2022 indtræder David Rathkjen (SF) som stedfortræder i valgbestyrelsen som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF).

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som stedfortræder (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Socialdemokratiet.

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt som stedfortræder. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som stedfortræder efter en midlertidig periode for Doris Lauritzen (A).

Pr. 25. april 2024 indtræder Anna-Grethe Sperling (SF) som erstatning for Jane Bonnerup (SF).

Byrådet udpeger 5 - 7 personer inkl. borgmesteren, der er formand og et tilsvarende antal stedfortrædere blandt dets medlemmer.

Stedfortrædere udpeges af den gruppe, der har udpeget det pågældende medlem.

Valgbestyrelsen ved kommunale valg:

Medlem     Stedfortræder  
Per Bach Laursen V Formand  Kurt Friis Jørgensen V
Svend Jørgensen C   Signe Nøhr C
Asger Andersen A Næstformand Jens Chr. Pedersen A
Jane Bonnerup F   Anna-Grethe Sperling F
Liselotte Lynge Jensen Æ   Lars Rem UP

Ændringer

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt som stedfortræder. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 1. april 2022 indtræder Jane Bonnerup (SF) som nyt medlem af valgbestyrelsen som erstatning for Karen Clausager (SF).

Pr. 15. juni 2022 skifter Liselotte Lynge Jensen fra Dansk Folkeparti til løsgænger (LG).

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som stedfortræder (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Socialdemokratiet.

Pr. 1 december 2022 indtræder Anna-Grethe Sperling (SF) som ny stedfortræder for Jane Bonnerup (SF), som erstatning for Theresa Berg (SF).

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt som stedfortræder. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr.  1. marts 2023 skifter Liselotte Lynge Jensen fra at være løsgænger til at være medlem af Danmarksdemokraterne (Æ).

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som stedfortræder efter en midlertidig periode for Doris Lauritzen (A).

Pr. 2. februar 2024 skifter Lars Rem fra Nye Borgerlige til løsgænger.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder
Lars Andresen (V) Formand Benny Hansen (V)
Jakob Vium Dyrman (V)    
Niels Krebs Hansen (C) Næstformand Henrik Dalgaard (C)
Anders Kjær Kristensen (A)   Rasmus Vetter (F)
Liselotte Lynge Jensen (Æ)   Lars Rem (UP)

Indstilling - til valg på selskabets generalforsamling i april 2022.

Ændringer i medlemmerne

Pr. 15. juni 2022 skifter Liselotte Lynge Jensen fra Dansk Folkeparti til løsgænger (LG).

Pr.  1. marts 2023 skifter Liselotte Lynge Jensen fra at være løsgænger til at være medlem af Danmarksdemokraterne (Æ).

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jimmy Støttrup Jensen (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Jimmy Støttrup Jensen (V) udtræder.

Pr. 2. februar 2024 skifter Lars Rem fra Nye Borgerlige til løsgænger.

Bestyrelsen er sammensat således:

 • 1 medlem udpeges af Himmerlands Udviklingsråd
 • 1 medlem udpeges af Lederforening i Efterskolen
 • 1 medlem udpeges af Aalborg Universitet 
 • 1 medlem udpeges ved selvsupplering af den tiltrædende bestyrelse
 • 1 medlem udpeges af Byrådene i Regionen i forening
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af elevrådet
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af og blandt medarbejderne

Medlem udpeget af Byrådet:

Per Bisgaard V

Ændringer i Bestyrelsen for Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Pr. 26. oktober 2023 går Per Bisgaard (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 12. december 2023 indtræder Per Bisgaard (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på følgende måde:

 • 2 medlemmer udpeges af Byrådet
 • 3 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Museumsforening
 • 1 medlem fra Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle.
 • 1 medlem vælges af og blandt medarbejderne.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Jakob Vium Dyrman (V)
 • Mikael Toft (A)

Ændringer i medlemmerne

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer:

 • 2 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeges af og iblandt Kulturskolerådet for Kulturskolen Vesthimmerland
 • 1 medlem udpeges af Vesthimmerlands Gymnasiums bestyrelse
 • 1 medlem udpeges af de 4 ovenstående

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Nyborg (C)
 • Kristian Dalgaard Nielsen

Pr. 1. april 2022 indtræder kulturskoleleder Kristian Dalgaard Nielsen som medlem som erstatning for David Rathjken (F).

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Jens Erik Andersen V

Perioden er fra 1. juli 2022 - 30. juni 2026.

Bestyrelse består af 5 medlemmer:

 • 3 medlemmer udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem valgt af og blandt beboerne eller 1 medlem valgt af beboerne til at varetage deres interesser i bestyrelsen.
 • 1 medlem, der udpeges af og blandt Ældrerådets bestyrelse.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Borregaard (V)
 • Else Marie Sønderstrup (C)
 • Erik Stagsted (A)

Pr. 1. april 2022 indtræder Erik Stagsted (A) som nyt medlem som erstatning for A. Aage Mortensen (A).

Økonomiudvalget består af borgmesteren samt 6 af Byrådets øvrige medlemmer.

Borgmesteren er formand for udvalget.

Økonomiudvalgets medlemmer

Medlem Parti  
Per Bach Laursen V Formand
Signe Nøhr C Næstformand
Asger Andersen A  
Kurt Friis V  
Per Bisgaard V  
Svend Jørgensen C  
David Rathkjen F  

Ændringer af Økonomiudvalget

Pr. 1. december 2022 indtræder David Rathkjen (SF) som nyt medlem af Økonomiudvalget som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF) som udtræder.

Pr. 26. oktober 2023 går Per Bisgaard (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 12. december 2023 indtræder Per Bisgaard (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Det kommunale fællesskab Aalborg Lufthavn er et andelsselskab, med hjemsted i Aalborg Kommune.

De kommunale andelshavere er:

 • Aalborg Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Rebild Kommune
 • Brønderslev Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Kirsten Moesgaard (L)
 • Lars Rem (UP)

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 6 medlemmer vælges af forældrekredsen
 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Lene Mikkelsen (V)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusivt formanden.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem     Stedfortræder  
Jakob Vium Dyrman V   Inger Nielsen V
Svend Jørgensen C   Signe Nøhr C

Aars Boligselskabs bestyrelsen har pr. 8. november 2021 besluttet at fusionere med Aars Boligforening, som behandles på Byrådsmødet i december 2021. Dermed formodes det at udpegningsperioden begrænses.

Bestyrelse består af 6 medlemmer:

 • 2 medlemmer udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem indstillet fra Erhvervsskolernes bestyrelse
 • 1 medlem indstillet fra Vesthimmerlands Gymnasium
 • 2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Steffen Lønsmann (C)
 • Per Lauge (V)

Aars Ungdomskollegium er under likvidition ved advokat Carsten Kjeldsen. Kollegiet opløses pr. 31. december 2021, hvis det godkendes i Civilstyrelsen. Dermed formodes det, at udpegningsperioden begrænses.

Ophørte hverv 2022 - 2025

Nye vedtægter blev godkendt i Byrådet den 16. juni 2022. Vesthimmerlands Kommune udpegning til Røde Kors Plejeboliger ophører hermed.

Bestyrelsen er Røde Kors Plejeboligers øverste myndighed. Bestyrelsen bestod af 7 medlemmer:

 • 4 medlemmer vælges af beboerne
 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Den selvejende institution Røde Kors Hjemmet (II) i Løgstør.

Medlem fra Vesthimmerland Kommune:

Medlem   Stedfortræder  
Birgitte Sørensen   V Morten Mejdahl V

Den selvejende institution har igangsat vedtægtsændringer, men da disse afventer endelige godkendelse, udpeges der efter gældende vedtægter. Vedtægtsændringen vedrører ændring i udpegningen således at Byrådet ikke fremadrettet skal udpege til bestyrelsen. Det betyder at udpegningsperioden forventes begrænset.

Hvervsfortegnelse 2018 - 2021