Fordebat: Vindmølle- og solcelleprojekt ved Svoldrup Kær

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en konkret ansøgning på et kombineret vindmølle og solcelleprojekt ved Svoldrup Kær. Der er ansøgt om mulighed for etablering af 6 vindmøller og ca. 83 hektar solceller.

På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget den 11. maj 2022 at igangsætte en fordebat, med henblik på at indsamle forslag og ideer til plangrundlag og miljøkonsekvensvurdering for projektet.

Alle inviteres hermed til at deltage i debatten. I debatfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i den efterfølgende planlægning.

D. 30. maj kl. 19.00 bliver der afholdt borgermøde i Dronning Ingrid Hallerne, Jeppe Aakjærsvej 27, 9640 Farsø.

Frist

Fristen for at indsende forslag, idéer og bemærkninger er den 20. juni 2022.

Send dine forslag, idéer og bemærkninger pr. e-mail til: plan@vesthimmerland.dk. Anfør venligst emnet: ” Ideoplæg Vindmøller ved Svoldrup Kær”.

Læs mere om fordebatten, projektet og lokaliteten (PDF)

Vigtig information om høringssvar

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne-og adressebeskyttelsen - med mindre du gør opmærksom på det.

Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.