Helhedsorienteret planlægning

Få overblik over hvilke indsatser, kampagner og projekter, der er i gang i Vesthimmerland lige nu.

Status: I gang

Farsø - Sammen om en sund og grøn by

Farsø skal fortsat være Vesthimmerlands Sundhedsby, en attraktiv vækstby for bosætning og erhverv samt et fremtidigt knudepunkt for bæredygtig energi.

Status: Idé

Klimaet i udviklingsplaner

I Vesthimmerland bor halvdelen af indbyggerne i landdistrikterne. Der er ikke mindre end 45 landsbyer med hver sin borger-/beboerforening, og de er alle som én vigtige elementer i kommunen.

Status: I gang

Planlægning for mere skov

Der udarbejdes et plangrundlag for mere skov i Vesthimmerland, som skal indeholde en opdatering af potentielle skovrejsningsområder med tilhørende retningslinjer for skovrejsning med fokus på klimagevinst.

Helhedsorienteret planlægning

Klimaet er en væsentlig faktor i den kommunale planlægning. Gennem planlægning skal det sikres, at Vesthimmerland er klimarobust, det vil sige, at Vesthimmerland er klar til at håndtere og imødekomme klimaforandringerne. Dernæst skal der gennem bæredygtig planlægning bidrages til, at Vesthimmerlands Kommune bliver klimaneutrale - det vil sige, at udledning af drivhusgasser, når der udvikles og bygges nyt, reduceres markant

Handlingerne for Helhedsorienteret planlægning er:

  • Klimaet i udviklingsplaner
  • Farsø - Sammen om en sund og grøn by (Farsø byudviklingsplan)
  • Planlægning for mere skov