Klimatilpasning

Status: I gang

Oversvømmelse og erosion

Vesthimmerlands Kommune udarbejdet et tillæg til Kommuneplanen, der udpeger de områder i Vesthimmerland, der er i fare for oversvømmelse og/eller erosion. 

Status: I gang

Havneprojektet i Løgstør

Med havneprojektet skal den eksisterende marina i Løgstør udvides, ligesom byen skal beskyttes mod oversvømmelse.

 

Status: I gang

Etablering af regnvandsbassiner

For at minimere belastningen af de vandløb der modtager overfladevand fra bla. byerne i kommunen, etableres regnvandsbassiner/forsinkelsesbassiner.

 

Klimatilpasning

Fokusområdet klimatilpasning omfatter klimaindsatser, hvor det at fremtidssikre kommunens geografi mod klimaforandringerne er omdrejningspunktet. Det kan f.eks. være etablering af langsigtede strategier, forebyggelse mod stigende grundvand og sikring af havneområder mod oversvømmelser m.m.

Handlingerne for Klimatilpasning er:

  • Oversvømmelse og erosion
  • Etablering af regnvandsbassiner
  • Havneprojekt i Løgstør