Mobilitetsplan

Der arbejdes videre på en plan for bæredygtig mobilitet i Vesthimmerlands Kommune. Formålet med planen er at fremme bæredygtige transportformer – både i byer, mellem byer og i landdistrikterne.

Mobilitetsplanen vil have fokus på, hvordan bæredygtige transportformer kan fremmes ved anlæg og gennem koordinering af forskellige mobilitetstilbud. Målet er, at de bæredygtige transportformer er så attraktive, at vi tilvælger dem.

Mobilitetsplanen vil bl.a. indeholde:

  • En udpegning af fysiske knudepunkter, der understøtter mulighed for skift mellem transportformer
  • Et oplæg til flere og bedre cykelstier, der også sikrer plads til flere og andre mobilitetsformer
  • Et forslag til et sammenhængende netværk, der kobler og udnytter kommunens forskellige mobilitetstilbud optimalt
  • Et oplæg til fremme af aktive og bæredygtige mobilitetsformer, såsom samkørsel, delebusser og delebiler

Kommunens rolle: Ejer og Samfund

Vesthimmerlands Kommune er ansvarlig for udarbejdelsen af mobilitetsplanen.

Tidsplan

2023-2026 (handlingen fortsætter fra Handlingskatalog 2022)

Påvirkning af klimaregnskabet

Mobilitetsplanen, processen omkring mobilitetsplanen og den efterfølgende implementering af mobilitetsplanen skal bidrage til vaneændringer i befolkningens transport og dermed til en reduceret udledning af CO2 fra transport. Ændringerne vil dog ikke være direkte målbare i klimaregnskabets nuværende opgørelse.

Budget

Vesthimmerlands Kommune er økonomisk ansvarlig.

Interessenter og partnere

  • Nordjyllands Trafikselskab og Midttrafik
  • Erhvervs- og handelsliv
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Borger- og beboerforeninger
  • Lokalt foreningsliv
  • Borgere

Ansvarlig

Teknik- og Økonomiforvaltningen:

Team Trafik og Grønne Områder og Team Plan.
Team Projekter.