Udviklingsplan for grøn omstilling 2022

Torsdag d. 27. oktober 2022 godkendte Byrådet en ny ambitiøs klimaplan for Vesthimmerlands Kommune, der skal sikre høje mål for klimaindsatsen i 2030 og 2050. Planen har nu fået det officielle DK2020-stempel efter C40’s internationale standard, og dermed er Vesthimmerlands Kommune med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

Fundamentet for et grønnere Vesthimmerland

Klima er højt på den lokalpolitiske dagsorden i Vesthimmerland. Klimaforandringerne påvirker vores hverdag, det sted vi bor og vores fremtid. Klimaet er en udfordring, som vi må og skal forholde os til, og derfor skal vi handle for at skabe et grønnere Vesthimmerland.

Vesthimmerlands Kommune blev i 2020 en del af det nationale projekt DK2020, hvor ambitionen er, at der udarbejdes klimahand­lingsplaner for alle kommuner i Danmark, der understøtter globale og nationale klimamålsæt­ninger. Derfor er der udarbejdet en klimaplan, der gen­nem fællesskab og lokalt forankret handlinger skal sikre et grønnere Vesthimmerland.

Planen er et dynamisk redskab, der revideres hvert 4. år, og handlingerne defineres og prioriteres årligt. Herved sikres det, at de nyeste udviklingstendenser og strategier løbende indgår i det samlede arbejde.

Vores vision 

I Vesthimmerlands Kommune har vi sat os det ambitiøse mål, at inden 2030 har Vesthimmerland som geografisk område opnået 88 % klimaneutralitet, og inden 2050 er Vesthimmerland 100 % klimaneutral og -robust, og dermed modstandsdygtig overfor klimaforandringer.

Retning og handling for grøn omstilling 

På baggrund af DK2020 visionen, Vesthimmerlands Kommunes ambitioner for den grønne omstilling og vores CO2 regnskab er der defineret tre overordnede spor for den grønne omstilling i Vesthimmerlands Kommune; klimarobust, klimaneutral og klimabevidst.

For at kunne realisere vision og ambition for den grønne omstilling er det væsentligt, at der sættes en stærk retning for arbejdet. Dette udtrykkes i ni fokusområder under de tre spor. Ud fra spor og fokusområder igangsættes konkrete handlinger, indsatser og projekter, der skal til for at nå målet om at blive en klimarobust, klimaneutral og klimabevidst kommune senest i 2050.