Politik for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Politikken danner rammen for de samlede udbud af bygge- og anlægsopgaver i Vesthimmerlands Kommune og er således gældende for alle institutioner og forvaltninger.

Læs politikken

Download politikken for udbud af bygge- og anlægsopgaver (PDF)

Om politikken

Politikken for udbud af Bygge- og anlægsopgaver skal medvirke til, at Vesthimmerlands Kommune ved indgåelse af aftaler optræder som én kunde overfor virksomhederne. Politikken skal sikre, at kommunen får størst mulig kvalitet til lavest mulig pris.

Politikken danner rammen for de samlede udbud og indkøb i Vesthimmerlands Kommune. Kommunen er juridisk forpligtet til at konkurrenceudsætte i henhold til gældende lovgivning.

Politikken fastlægger retningslinjerne for, hvordan Vesthimmerlands Kommune rekvirerer bygge- og anlægsopgaver.

Hvis kommunen – i forbindelse med byggeri - indkøber varer og tjenesteydelser eller rekvirerer rådgiverbistand, så er disse køb omfattet af kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser.