Ældreprognose 2012 - 2026

Ældreprognoserne danner et overblik over udviklingen i ældre og deres efterspørgsel efter hjemmepleje og plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune.

Se prognosen

Download ældreprognosen for 2012 - 2026 (PDF)

Hvad viser prognosen?

Resultaterne giver blandt andet et billede af:

  • hvor mange ældre opdelt på 5-årige aldersklasser kan Vesthimmerlands Kommune forvente i fremtiden
  • hvor stor vil efterspørgslen efter plejeboliger blive fremover
  • hvor stor vil efterspørgslen efter hjemmepleje bliver fremover
  • hvilke befolkningsmæssige forudsætninger der skal ligge til grund for kommunens budget