Beskæftigelsesudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og har blandt andet fokus på at få ledige i job eller uddannelse.

Se åbne dagsordener og referater fra Beskæftigelsesudvalget

Medlemmer af Beskæftigelsesudvalget

Rasmus Vetter
SF
Formand for Beskæftigelsesudvalget
Lars Rem
Løsgænger
Næstformand for Beskæftigelsesudvalget
Anna-Grethe Sperling
SF
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Jakob Vium Dyrman
Venstre
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Jimmy Støttrup Jensen
Venstre
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Niels Krebs Hansen
Konservativ
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Svend Jørgensen
Konservativ
Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Godt at vide

Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesudvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • Aktivering
 • Integration og sprogundervisning
 • Kontakthjælp m.v.
 • Skåne- og flexjob
 • Syge- og barselsdagpenge
 • Revalidering
 • Tilkendelse af førtidspensioner og lignende
 • Kommunens egne beskæftigelsesindsatser, private og selvejende institutioner inden for udvalgets området 
 • Kontakt til integrationsrådet
 • Kommunens opgaver i relation til lov om dansk undervisning til voksne udlændinge
 • Ungdommens uddannelsesvejledning
 • Drift af Asylcentre
 • Samarbejde med andre myndigheder samt private og selvejende institutioner
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område.

Pr. 6. februar 2022 skifter Rasmus Vetter parti fra Socialdemokratiet til SF.

Pr. 1. december 2022 indtræder Anna-Grethe Sperling (SF) som nyt medlem af Beskæftigelsesudvalget som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF) som udtræder.

Pr. 11. januar 2023 indtræder Rasmus Vetter (SF) som formand for Beskæftigelsesudvalget som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF).

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.

Pr. 1. oktober 2023 indtræder Svend Jørgensen (C) som nyt medlem af Beskæftigelsesudvalget som erstatning for Per Nyborg (C) som udtræder.

Pr. 2. februar 2024 skifter Lars Rem fra Nye Borgerlige til løsgænger.