Børne- og Familieudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og har blandt andet fokus på børnepasning, folkeskolerne og familieområdet.

Se åbne dagsordener og referater fra Børne- og Familieudvalget

Medlemmer af Børne- og familieudvalget

Inger Nielsen
Inger Nielsen
Venstre
Formand for Børne- og Familieudvalget
Jeppe Korreborg Pedersen
Jeppe Korreborg Pedersen
Konservative
Næstformand for Børne- og Familieudvalget
Benny Hansen
Benny Hansen
Venstre
Medlem af Børne- og Familieudvalget
David Rathkjen
SF
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Jens Chr. Pedersen
Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Lars Andresen
Lars Andresen
Venstre
Medlem af Børne- og Familieudvalget
SIgne Nøhr
Signe Nøhr
Konservativ
Medlem af Børne- og Familieudvalget

Godt at vide

Børne- og Familieudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og familieområdet.

Børne- og Skoleudvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • Dagpleje, daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskoler
 • Pædagogisk og psykologisk rådgivning 
 • Særlige undervisningstilbud for børn
 • Specialundervisning for børn og voksne
 • Drift af tilbud omfattet af den Nordjyske socialaftale
 • Opgaver vedrørende børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer samt familier (rådgivning, forebyggende foranstaltninger, familiebehandling og anbringelser udenfor eget hjem m.m.) 
 • Tilsyn og godkendelse af private dagtilbud og friskoler
 • Tilsyn med undervisning på private opholdssteder for børn og unge  
 • SSP (samarbejdet mellem skole, socialområdet og politi)
 • Forebyggelse og behandling af misbrug samt tilbud til misbrugere på voksen området
 • Krisecentre og forsorgshjem for udsatte grupper
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje og omsorgstandpleje
 • Kontakt med ungerådet og uddannelsesrådet 
 • Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område.

Pr. 1. februar 2022 indtræder David Rathkjen (SF) som nyt medlem af Børne- og Familieudvalget som erstatning for Karen Klausager (SF).

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Børne- og Familieudvalget. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som medlem af Børne- og Familieudvalget (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Doris Lauritzen (Socialdemokratiet).

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Børne- og Familieudvalget. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som medlem efter en midlertidig medlemsperiode som stedfortræder for Doris Lauritzen (A).