Klimaudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)

Udvalget består af 7 medlemmer og har fokus på klima og grøn omstilling.

Vesthimmerlands Kommunes visionen for den grønne omstilling skal realiseres gennem ni fokusområder, som også definerer udvalgets arbejde og medlemmernes ordførerskaber.

Medlemmer af Klimaudvalget

Jakob Vium Dyrman
Venstre, Formand for Klimaudvalget
Ordførerskab: Sektorkobling og energiproduktion, Innovation og Erhvervsudvikling, Landbrug og fødevarer
Signe Nøhr
Konservativ, Næstformand for Klimaudvalget
Ordførerskab: Innovation og Erhvervsudvikling, Vores virksomhed
Benny Hansen
Venstre, Medlem af Klimaudvalget
Ordførerskab: Vanebrud, Vores virksomhed, Ressourceudnyttelse
Erik Stagsted
Socialdemokratiet, Medlem af Klimaudvalget
Ordførerskab: Helhedsorienteret planlægning, Vanebrud
Henrik Dalgaard
Konservativ, Medlem af Klimaudvalget
Ordførerskab: Klimatilpasning, Landbrug og fødevarer, Mobilitet og Infrastruktur
Jane Bonnerup
SF, Medlem af Klimaudvalget
Ordførerskab: Helhedsorienteret planlægning, Mobilitet og Infrastruktur, Ressourceudnyttelse
Jimmy Støttrup Jensen
Venstre, Medlem af Klimaudvalget
Ordførerskab: Klimatilpasning, Sektorkobling og Energiproduktion

Godt at vide

I Vesthimmerlands Kommune har vi en ambition om at gøre en aktiv indsats for klimaet og den grønne omstilling. Af denne årsag er det besluttet, at et nyt udvalg nedsættes som et § 17 stk. 4-udvalg (jf. styrelsesloven) og navngives ”Klimaudvalget i Vesthimmerlands Kommune”.

Udvalget trådte i kraft pr. 1. juni 2022 og fungerer som et midlertidigt udvalg - frem mod udgangen af den eksisterede valgperiode (til og med den 31. december 2025).

Klimaudvalget skal styrke den samlede politiske organisering omkring grøn omstilling, og sikre implementeringen af Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for grøn omstilling 2022-26 (tidligere Klimahandlingsplan 2022).

Klimaudvalgets opgave er at undersøge, rådgive og anbefale konkrete klimahandlinger og initiativer som skal sikre at Vesthimmerlands Kommunes visioner, mål og delmål indfries. Det handler blandt andet om at sikre et tværgående politisk fokus på den grønne omstilling, være kommunens klimaambassadør, etablere partnerskaber i klimaindsatsen, understøtte konkrete handlinger og implementeringer af planerne, inddrage relevante parter og ikke mindst evaluere indsatserne.

Klimaudvalget har blandt andet fokus på:

  • Klimatilpasning
  • Helhedsorienteret planlægning
  • Sektorkobling og energiproduktion
  • Mobilitet og infrastruktur
  • Innovation og erhvervsudvikling
  • Landbrug og fødevarer
  • Ressourceudnyttelse
  • Vores virksomhed (Vesthimmerlands Kommune)
  • Vanebrud

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som formand, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.