Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og har blandt andet fokus på kultur, fritid, biblioteker og kulturinstitutioner.

Se åbne dagsordener og referater fra Kultur- og Fritidsudvalget

Medlemmer af Kultur- og fritidsudvalget

Per Nyborg
Per Nyborg
Konservativ
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Jane Bonderup
SF
Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget
Benny Hansen
Benny Hansen
Venstre
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Erik Stagsted
Erik Stagsted
Socialdemokratiet
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Jakob Vium Dyrman
Venstre
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Jeppe K. Pedersen
Jeppe Korreborg Pedersen
Konservative
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Kurt Friis
Kurt Friis
Venstre
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Godt at vide

Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur– og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget har blandt andet ansvaret for:

 • Fritidsforanstaltninger for borgerne, herunder børn og unge
 • Kommunale haller
 • Idrætsanlæg og svømmeanlæg 
 • Kultur-, aktivitetshuse og åbne værksteder
 • Teater og biografforeninger
 • Lokalradio- og tv-forhold
 • Museer, samlinger og lokalarkiver
 • Musikhuse og andre musikaktiviteter 
 • Kulturskolen 
 • Øvrig kulturel virksomhed, herunder offentlig kunstudsmykning og tilbud m.v. til kulturelle formål
 • Aftenskoleundervisning
 • Biblioteksvæsen
 • Kontakt til Fritidsrådet og Landsbyudvalget 
 • Udlån og udleje af lokaler i ejendomme under udvalgets område til foreninger m.v.
 • Støtte til og samarbejde med frivilligt socialt arbejde, herunder kontakt til frivilligrådet og pensionistforeningerne
 • Samarbejde med andre myndigheder, frivillige organisationer samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område.

Pr. 1. februar 2022 indtræder Jane Bonderup (SF) som ny næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget som erstatning for Karen Klausager (SF).

Pr. 30. marts 2023 går Jakob Vium Dyrman (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 21. juni 2023 indtræder Jakob Vium Dyrman (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.