Økonomiudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og er ansvarlig for alle økonomiske forhold i kommunen.

Se åbne dagsordener og referater fra Økonomiudvalget

Medlemmer af Økonomiudvalget

Per Bach Laursen
Venstre
Formand for Økonomiudvalget
Signe Nøhr
Konservativ
Næstformand for Økonomiudvalget
Asger Andersen
Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget
Per Bisgaard
Venstre
Medlem af Økonomiudvalget
David Rathkjen
SF
Medlem af Økonomiudvalget
Kurt Friis Jørgensen
Venstre
Medlem af Økonomiudvalget
Svend Jørgensen
Konservativ
Medlem af Økonomiudvalget

Godt at vide

Økonomiudvalget varetager de anliggender, der er underlagt Økonomiudvalget i henhold til styrelsesloven § 18, § 21 og kapitel V.

Økonomiudvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • Den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder
 • Kommunens økonomiske planlægning
 • Den overordnede planlægning, herunder kommuneplanlægning, planstrategi, Agenda 21
 • Overordnet erhvervsplanlægning, erhvervsudvikling og erhvervsfremme
 • Markedsføring af kommunen, bosætningspolitik, turismepolitik og udvikling af turismen
 • Overordnet planlægning af kommunens boligforsyning samt jordforsyning
 • Støttet boligbyggeri
 • Overordnede rammer for borgerservice
 • Byfornyelse
 • Køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom
 • Rådhuse og andre administrationsbygninger.

Pr. 1. december 2022 indtræder David Rathkjen (SF) som nyt medlem af Økonomiudvalget som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF) som udtræder.

Pr. 26. oktober 2023 går Per Bisgaard (V) på orlov, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) indtræder i stedet.

Pr. 12. december 2023 indtræder Per Bisgaard (V) tilbage som medlem, hvortil Jakob Ræbild Nørgaard (V) udtræder.