Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og har blandt andet fokus på lokalplanlægning, byfornyelse, miljøbeskyttelse og kollektiv trafik.

Se åbne dagsordener og referater fra Teknik- og Miljøudvalget

Medlemmer af Teknik- og MIljøudvalget

Allan Ritter
Allan Ritter
Konservative
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Kirsten Moesgaard
VesthimmerlandsListen
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
Anders Kjær
Anders Kjær Kristensen
Socialdemokratiet
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Henrik Dalgaard
Henrik Dalgaard
Konservativ
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Jane Bonnerup
SF
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Jimmy Støttrup Jensen
Jimmy Støttrup Jensen
Venstre
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Lars Andresen
Lars Andresen
Venstre
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Godt at vide

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet.

Teknik- og Miljøudvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • Byggemodning af kommunens arealer til bolig- og erhvervsformål
 • Veje og trafik, herunder vejnavne og husnumre
 • Administration af skove, natur- og rekreative områder
 • Udstyknings- og landbrugslovgivningen
 • Byggelovgivninger og andre boligforhold
 • Lokalplanlægning 
 • Fredningsplaner, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse
 • Klimatilpasning i samarbejde med forsyningsselskaberne
 • Grundvand
 • forsyningsområdet
 • Jordforurening
 • Råstofindvinding
 • Vandløb
 • Skadedyr
 • Færgefart 
 • Hyrevognskørsel og kollektiv trafik
 • Parkerings-, fritids- og idrætsanlæg
 • Kommunale havne og lystbådehavne
 • Kommunale campingpladser
 • Kommunale vandforsyning
 • Kommunal lufthavn
 • Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område
 • Drift af bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtaget eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgsområde

Pr. 1. april 2022 indtræder Rasmus Vetter (SF) som nyt medlem af Teknik- og Miljøudvalget som erstatning for Jane Bonnerup (SF).

Pr. 1. december 2022 indtræder Jane Bonnerup (SF) tilbage som medlem af Teknik- og Miljøudvalget som erstatning for Rasmus Vetter (SF).