Grønt Råd

Rådet fungerer som et rådgivende forum for Byrådet i alle spørgsmål omkring natur, miljø og friluftsliv.

Hvilke arbejdsopgaver sidder rådet med?

Grønt Råd kan selv vælge at drøfte alle emner, der vedrører natur-, miljø- og friluftspolitik i Vesthimmerlands Kommune.

Rådet behandler f.eks. emner som:

 • Friluftsliv
 • Formidling af natur
 • Beskyttelse af grundvand
 • Naturpleje, naturbeskyttelse og naturgenopretning

Om Grønt Råd

Grønt Råd består af to repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget samt repræsentanter fra relevante organisationer.

Følgende er medlem af Grønt Råd:

 • Allan Ritter Andersen (C), formand – Teknik- og Miljøudvalget
 • Jane Bonnerup (SF), Teknik- og Miljøudvalget
 • Aage Grynderup, Løgstør sportsfiskerforening
 • Gunnar Hansen, DOF
 • Henrik Dalgaard, Agri-Nord
 • Erik Grove Poulsen, Læplantningsforening
 • Erik Dalsgaard, Naturstyrelsen Aalborg
 • Hans Kieldsen, Skovforeningen
 • Lars Brandt, Turistforeningerne
 • Hans Werner Dalbram, Jægerforbundet
 • Ulrik Holm, Friluftsrådet
 • Jakob Kortegaard Becher, Danmarks Naturfredningsforening

Hvordan er medlemmerne valgt?

Medlemmerne er udpeget af forskellige organisationer og foreninger.

Godt at vide

Pr. 4. april 2022 indtræder Rasmus Vetter (SF) som nyt medlem af Grønt Råd som erstatning for Jane Bonnerup (SF).

Pr. 1. december 2022 indtræder Jane Bonnerup (SF) tilbage som medlem af Grønt Råd som erstatning for Rasmus Vetter (SF).

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for Byrådet.