Uddannelsesrådet

Rådet har blandt andet til formål at øge fokusset på mulighederne for ungdomsuddannelse i Vesthimmerland

Hvilke arbejdsopgaver sidder rådet med?

Uddannelsesrådets arbejdsopgaver er at:

 • formulere og implementere en fælles uddannelsesstrategi
 • øge kendskabet til kommunens og uddannelsesinstitutionernes aktiviteter, ressourcer og strategier
 • sikre et samspil med Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • sikre et samspil med 10. Klasse Centret samt folkeskolens 9. klasser
 • sikre samspil og koordination i forhold til Rebild og Mariagerfjord Kommune
 • sikre fælles koordineret markedsføring
 • skabe fokus på uddannelsesinstitutionernes studiemiljø
 • være dialogpart i alle aktuelle spørgsmål omkring ungdomsuddannelser
 • gennemføre fælles arrangementer – f.eks. konferencer og fokusmøder
 • støtte hinanden gensidigt til udvikling af nye tiltag
 • etablere driftsfællesskaber, hvor det er hensigtsmæssigt
 • nedsætte en gruppe til udarbejdelse af ungestrategi