Søg om tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug

Hvis du skal etablere, ændre eller udvide din bedrift, skal du søge kommunen om tilladelse. Selv små ændringer kan kræve en anmeldelse, tilladelse eller godkendelse.

Du skal altid kontakte din konsulent for at søge om tilladelse

Ansøgningen skal sendes ind via husdyrgodkendelse.dk